Under veckan har det varit mycket basaktivism i Näste 8. Hela Motala centrum har prytts med propaganda så att folk har kunnat se att vi är väldigt synliga och finns på gator och torg, dag som natt!

Vi är folket! Du är folket! Anslut dig till Nordiska motståndsrörelsen redan idag!

 


  • Publicerad:
    2020-02-23 12:00