MEDIA. Flera alternativmedier som ansökt om presstöd kommer att få betydande summor pengar, enligt ett beslutsunderlag som Fria Tider tagit del av. Nya Dagbladet blir dock utan, med motivering att tidningen drivs med ideella medel.

Kristoffer Löfblad (SD) är en av de politiker som i ett beslut från Myndigheten för Press, Radio och TV avslagit Nya Dagbladets (NyD) möjligheter att få mediestöd. Detta rapporterar Fria Tider i en artikel där de citerar ett beslutsunderlag från Mediestödsnämnden som dock inte är signerat ännu och förväntas offentliggöras nästa vecka.

Det framår dock i artikeln att SwebbTV, Exakt24 och Samhällsnytt fått betydande bidrag. Särskilt Samhällsnytt, tidigare Avpixlat, som drivs av den tidigare riksdagsledamoten och juden Kenth Ekeroth och får 1,2 miljoner kronor.

I beslutet gällande Nya Dagbladet kan man läsa att avslaget motiveras med ”att redaktionellt innehåll i stor utsträckning tas fram av ideella resurser”. Mediestödsnämndens handläggare Dinara Berg menar att tidningen ”därför inte anses ha behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet”, vilket är en åsikt som alltså delas av Sverigedemokraternas representant Löfblad.

Eftersom NyD har så begränsade resurser skall de således bli helt utan stöd, trots att det nya redaktionsstödet är avsett just för publikationer som saknar intäkter. Verksamheter som däremot är fullt finansierade så som Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten får dock sitt presstöd stöd godkänt av Löfblad och de övriga politiker som sitter i Mediestödsnämnden.

I beslutet hänvisar man till paragraf 9a i förordningen där det står:

Redaktionsstöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som har behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet. Redaktionsstöd får endast användas för kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet.

Exakt varför NyD inte skulle ha ett behov av stöd är i dagsläget alltså fortfarande oklart.


  • Publicerad:
    2020-12-03 22:30