MAKT. Juden Martin Wolf menar i en artikel att den globala eliten måste stoppa Donald Trump från att bli USA:s president då det skulle hota den nuvarande världsordningen.

Martin Wolf

Den judiska Bilderberg-höjdaren Martin Wolf skriver i en kolumn i Financial Times om hur den internationella eliten i Väst svikit och låtit sig distanseras från sina inhemska befolkningar och därför nu hotas av en populistisk resning, ledd av politiker som exempelvis Donald Trump, Nigel Farage och Marine Le Pen. Dessa populister kan dock inte tillåtas vinna skriver Wolf, där han särskilt varnar för Trump, vars seger skulle få allvarliga konsekvenser för vår ”globala liberala ordning” som garanteras av USA.

Kolumnisten Martin Wolf har själv sin bakgrund i Världsbanken där han i tio år arbetade under dess dåvarande chef Robert McNamarra. Därefter arbetade han för en tankesmedja i London som verkade för frihandel och globalisering, innan han i slutet på 80-talet fick en post på den ansedda tidningen Financial Times. Faktumet att tidningen till sina läsare räknar många av de finansiella och politiska beslutsfattarna i Västvärlden, har sedan dess bara ökat Wolfs inflytande. Han har också skapat sig ett stort internationellt kontaktnät och deltagit vid flera Bilderbergmöten. Sina många finansiella toppkontakter beskriver han själv med orden:

— Jag vet inte om det finns några centralbankchefer av betydelse jag inte känner.

I sin aktuella kolumn med titeln “The economic losers are in revolt against the elites” från den 26 januari 2016, så räds Wolf de skrämmande konsekvenserna av att de ”ekonomiska förlorarna”, som han kallar dem, nu har börjat vända sig mot den elit som dominerar det ekonomiska och kulturella livet i deras länder. Wolf beskriver här hur högerflanken av eliten länge fokuserat på låga skatter, frikostig invandring, globalisering, avvecklad välfärd, privatiseringar, samt maximerad vinst för aktieinnehavare, samtidigt beskriver han hur vänsterflanken istället fokuserat på mångkultur, mångfald, sekularisering, samt raslig och könslig jämlikhet, varvid även de verkat för en frikostig invandring. Dessa projekt har dock resulterat i att eliten blivit frånkopplade från inhemska lojaliteter och oro, där man istället blivit vad han kallar en ”global superelit”.

Samtidigt så menar Wolf att det knappast är förvånande, att i synnerhet inhemska män känt sig alienerade av utvecklingen, som han medger att de inte fått särskilt många fördelar av. Wolf lyfter sedan själv fram flera studier som pekar på detta, varefter han fastslår att frukterna av tillväxten i USA och i vissa andra höginkomstländer koncentrerats till toppen. Han påpekar sedan att invandrares andel av befolkningen ökat kraftigt, men att: ”Det är svårt att hävda att detta inneburit stora ekonomiska, sociala och kulturella fördelar för den stora massan av befolkningen. Men det har utan tvekan gynnat dem i toppen, inklusive företag.” Det är därför inte förvånande att många nu är arga, utan det som förvånar Wolf är att fler inte är det, där de som nu stödjer politiker som Trump, Le Pen och Farage, har insett sin enda värdefulla tillgång, ”sitt medborgarskap”, som de inte vill dela med otaliga främlingar.

Efter att ha uppmanat eliten att utarbeta ett klokt svar på utvecklingen innan det är för sent, så är Wolfs slutsats tydlig:

Inhemska populister kan inte tillåtas vinna. Vi känner till den berättelsen: den slutar mycket illa. I USA:s fall, så skulle resultatet vara av grav global betydelse. Amerika var grundaren och förblir garanten för vår globala liberala ordning. Världen behöver desperat välinformerat amerikanskt ledarskap. Mr. Trump kan inte erbjuda detta. Utfallet skulle kunna bli katastrofalt.

Kolumnen finns i sin helhet tillgänglig på Financial Times hemsida, men ligger bakom en betalvägg. Denna kan dock kringgås genom att surfa sig in med en google-sökning på kolumnens titel.

Källor:
The economic losers are in revolt against the elites
Call of the Wolf


  • Publicerad:
    2016-01-29 23:10