INRIKES. Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att granska antisemitismen i landet.

Enligt diverse ”internationella organisationer” känner sig judar alltmer utsatta i Sverige. Därför miljonsatsar nu regeringen på att Brå ska studera antisemiter.

Allt fler har börjat kräva att Brottsförebyggande rådet (BRÅ) studerar och gör en ny rapport rörande invandring och brottslighet. Både Brå och regeringen har dock konsekvent vägrat att undersöka frågan, då man bland annat menar att resultatet av en sådan studie är ”ointressant”.

Istället har nu regeringen gett Brå till uppgift att utföra en fördjupad studie om antisemitiska ”hatbrott” i Sverige. Utredningen kommer att kosta de svenska skattebetalarna 1,5 miljoner kronor.

Utredningen ska att framförallt fokusera på ”gärningsmännen”, då man från regeringens sida bättre vill förstå hur man ska kunna förebygga dessa ”brott”. Motivationen till utredningen kommer från att ett antal utländska samt internationella rapporter påstått att judar i Sverige allt oftare upplever utsatthet för brott, hot och hat.

Att Brå:s egna årliga trygghetsundersökningar visar att svenska kvinnor känner sig allt otryggare och uppger sig i allt större grad bli utsatta för sexualbrott i takt med att massinvandringen intensifierats tycks dock inte har satt samma press på regeringen att undersöka sexualbrottslingar.

Studien beräknas vara klar år 2019.

Källa:
Brå ska studera antisemitismen i Sverige


  • Publicerad:
    2017-11-16 17:30