UTRIKES. Bara en vecka före britternas folkomröstning om EU-medlemsskapet kommer nu besked från EU-domstolen att de slipper betala barnbidrag till andra EU-medborgare. Tidpunkten beskrivs i media som ”delikat”.

EU-domstolen tillåter nu Storbritanniens myndigheter att begränsa barnbidragen samt olika skatteavdrag för medborgare från andra EU-länder som inte har permanent uppehållstillstånd i landet. Detta besked kom en vecka före ”brexit”, då britterna kommer folkomrösta om EU-medlemskapet. Media beskriver tidpunkten för domen som ”delikat”.

För att få permanent uppehållstillstånd i Storbritannien krävs att de ansökande bevisar att de är aktiva på arbetsmarknaden och har tillräckliga resurser för att försörja sig. Den brittiska regeringen menar att kravet på att bidragsansökande har fast uppehållstillstånd är nödvändigt för att det inhemska välfärdssystemet inte ska överbelastas.

EU-kommissionen menade dock att det borde räcka att man är ”stadigvarande bofast” i landet och drog därför Storbritannien inför EU-domstolen. Men EU-domstolen har nu godkänt att myndigheterna i Storbritannien kräver permanent uppehållstillstånd för att en person ska ha rätt till bidrag.

”Detta villkor ska visserligen anses utgöra en indirekt diskriminering, men den är motiverad av behovet att skydda den mottagande medlemsstatens finanser”, skriver EU-domstolen i sitt besked.

Källa:
Beskedet: Slipper betala barnbidrag till andra EU-medborgare


  • Publicerad:
    2016-06-15 22:10