ISRAEL. Ultraortodoxa judars vägran att följa regeringens restriktioner för socialiserande under coronapandemin har enligt New York Times orsakat en upp till åtta gånger så snabb spridning i ultraortodoxa områden jämfört med övriga Israel.

New York Times rapporterar i en artikel att israeliska politiker och statliga tjänstemän nu överväger att stänga in hela områden där det bor ultraortodoxa eller så kallade haredim (gudsfruktande) för att skydda den övriga befolkningen.

I Tel Avivs förort Bnei Brak, där 95 procent av invånarna är ultraortodoxa, ökade antalet bekräftade fall från 267 på fredagen till 508 på måndagen. Det sammanlagda antalet var nära det för Jerusalem, vars befolkning är fyra gånger större.

Sjukhusledningarna från fyra större sjukhus berättar att fastän den ultraortodoxa gruppen endast utgör tolv procent av Israels befolkning, utgör haredim 40 till 60 procent av coronapatienterna.

Experter tillskriver orsaken till spridningen på de ultraortodoxas trångboddhet och deras stora familjer. Djup misstro mot statsmakten, okunnighet om hälsorisker bland religiösa ledare, en motvilja mot elektroniska och sekulära medier som man anser står i motsättning till religiösa föreskrifter, samt en ”hängiven entusiasm för gemensamma aktiviteter”.

Den våldsamma smittspridningen har orsakat spänningar mellan haredim och andra israeler, vilket framgår på ett antal videor och foton som har cirkulerat på nätet. På dessa kan man se stora grupper av ultraortodoxa som obekymrat dansar vid bröllop eller shoppar i gatumyllret trots den israeliska statens restriktioner på utomhusvistelse.

Begravningen av en rabbin i Bnei Brak på lördagskvällen, vilken lockade flera hundra sörjande till stadens gator, orsakade kraftiga fördömanden av israeler, som kallade deltagarna ”mördare”. Begravningen ägde rum trots att myndigheterna hade beordrat israelerna att stanna hemma.

Sjukhusdirektören för Bnei Braks enda sjukhus, dr Moti Ravi, bad myndigheterna tidigare i veckan att hindra invånare från att lämna staden i åtminstone en vecka. Han ska även ha hävdat att smittspridningen generellt i Israel sker fyra till åtta gånger så snabbt i ultraortodoxa områden jämfört med andra områden.

Premiärminister Benjamin Netanyahu lovade på måndagskvällen att skärpa upp övervakningen för att se till att lagar följs och han presenterade även nya restriktioner. ”Inga offentliga böner”, sa han. ”Inga bröllop, inte ens med färre än tio personer. Begravningar om högst tjugo personer kommer att få hållas på öppna platser.”

Epidemiologer har inte haft det svårt att förklara spridningen av viruset i ultraortodoxa städer, där man följer den judiska kalendern. Högtiden Purim, en högtid där judar firar sina segrar över deras fiender är också en karnevalsliknande dag av socialiserande och började kvällen den nionde mars, då folksamlingar på upp till hundra personer fortfarande var tillåtna. En vecka senare hade den ultraortodoxa orten Kiryat Yearim nära Jerusalem ungefär en fjärdedel av sin befolkning i karantän.

När regeringen beordrade en stängning av alla skolor och initialt förbjöd samlingar på tio personer – det antal som krävs för all judisk gudstjänst – lydde de ortodoxa rabbinerna inte alls, enligt Gilad Malach, expert på haredim. Enligt honom ser en del ultraortodoxa rabbiner bön och torastudier som det viktigaste vapnet i kampen mot pandemin.

I New York Times-artikeln påpekas att ultraortodoxa rabbiner också har enormt stor auktoritet över sina församlingar. Rabbin Chaim Kanievsky, 92, motsätter sig i en video från den elfte mars stängningen av skolor och säger att ”det är farligare än att hålla dem öppna”. ”Folks beundran för honom är så stor, de ser honom som en profet. Så stängningen av dessa skolor försenades”, kommenterar Malach.

Rabbin Kanievsky ska i söndags ha utfärdat ett nytt påbud som avspeglar statliga myndigheters policy. Judar ska be ensamma i sina hem, inte i grupper hur små de än må vara, inte ens utomhus. Men till och med haredims som anses mycket tillgivna rabbin Kanievsky, ska ändå totalt ha nonchalerat hans påbud redan på måndagen.

Inom den religiösa judiska tron finns det utrymme att tolka corona som något positivt. Sjuttonåriga Shmuel Stern berättar att pandemier, krig och även förintelsen påskyndar den judiska messianska återkomsten.


  • Publicerad:
    2020-04-01 18:00