MEDIA. Flera svenska alternativa medier har nu granskats av docenten Kristoffer Holt som försökte ta reda på mer om dessa medier och även personerna som ligger bakom dem.

alt med

Att människor i allt högre grad söker sig till alternativa nyhetskällor och vilka konsekvenser det får är något som studerats i en ny avhandling.

Kristoffer Holt är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet och har bedrivit forskning kring alternativa nyhetssajter. Tolv olika sajter valde han ut att analysera och resultatet blev boken ”Migrationen i medierna – men det får en väl inte prata om?”

— Det är två komponenter som förenar, det är invandringskritiken och det är alternativmediaperspektivet, alltså att man ställer sig utanför de traditionella medierna och definierar sig själv som en motpol till dem, säger Holt.

En annan sak han kommit fram till är att alternativa medier ofta har en beroendeställning till traditionella medier, men att det skett en förändring de senaste åren där de etablerade medierna har blivit tvungna att anpassa sig efter det som alternativa medier skriver. Detta gäller då främst i frågor som rör invandringspolitiken och den medförda kriminaliteten kring denna.

Som ett exempel tar han upp det bestialiska mordet på två svenskar som mördades av en asylsökande afrikan på Ikea i Västerås 2015:

— Det blev en väldigt intensiv diskussion kring det här med etnicitet och om man ska publicera det eller inte. Där valde Aftonbladet att gå ut med etniciteten på gärningsmannen och tidningens dåvarande publisher Jan Helin motiverade detta i en ledarkrönika med att ”om vi inte hade gjort det så hade vi hällt vatten på kvarnen åt dem som hävdar att vi mörkar”. Och där är det intressant, för då har de ju de facto påverkat ett redaktionellt beslut på en av de stora redaktionerna, säger Holt.

En av slutsatserna Holt kommit fram till under sin forskning är att alternativa medier skapar än mer motsättningar och bidrar till att polarisera debatten om invandring och medier.

— De skapar en hårdare ton i debatten. Det blir mer känsloargument, mer hårda ord, mer stämplar, tydligare vi och dom. Polariserad debatt blir mer av sandlåda, mindre samtal, säger Holt.

I avhandlingen har Holt studerat bland annat Granskning Sverige, Nya Tider och Motgift. Nordfront nämns dock inte som en av de alternativa medier som varit del i hans forskning.

Källa:
Forskning: Sajterna polariserar debatten om invandring


  • Publicerad:
    2016-06-01 22:05