INRIKES. Nu varnar den tyska energikoncernen Eon för att risken för akut elbrist ökat ytterligare. Det är enligt Eon den svenska regeringen som bär skulden genom en chockhöjning av kraftvärmeskatterna.

Akut elbrist hotar efter att regeringen chockhöjt kraftvärmeskatterna. Foto: Pxhere (CC0 Public Domain).

Den tyska energikoncernen Eon varnar nu för att risken för akut elbrist ökat ytterligare. Ansvaret vilar enligt Eon tungt på den svenska regeringen.

— Läget för den svenska elförsörjningen är oerhört allvarligt. Och tyvärr har det förvärrats ytterligare bara under sommaren. Anledningen är bland annat att regeringen trots varningssignalerna om allvarliga konsekvenser chockhöjt skatten på kraftvärme nu i augusti, säger Johan Mörnstam, vd för Eon Energidistribution.

På grund av de höjda kraftvärmeskatterna tvingas Eon stänga ner elproduktionen i Heleneholms kraftvärmeverk i Malmö, vilket har medfört att risken för elbrist i södra Skåne har ökat.

Även Stockholm och Göteborg måste på grund av skattehöjningarna drastiskt minska elproduktionen i sina kraftverk vilket gör att även dessa städer hotas av elbrist.

— Vi påverkas också påtagligt och tvingas tyvärr minska vår elproduktion rejält i kraftvärmen om de aviserade skattehöjningarna inte stoppas. Det innebär ett tungt avbräck ekonomiskt och försvagar samtidigt försörjningstryggheten i Göteborg, säger Alf Engqvist, vd för Göteborg Energi.

— Åttadubblade koldioxidskatter och tredubblade energiskatter gör att en stor del av vår elproduktion i ett slag blir direkt olönsam, säger Anders Egelrud, vd för Stockholm Exergi. Det är oerhört olyckligt att vi tvingas till detta eftersom det redan sedan tidigare finns risk för brist på eleffekt i Stockholm, en situation som nu riskerar att förvärras ytterligare.

I juni rapporterades om den svenska bagerikoncernen Pågen som hade planer på att öka sin kapacitet i Malmö från 85 000 ton bröd per år till 120 000 ton. De fick dock beskedet från Eon att man inte kan garantera den extra el som skulle krävas, och kommer att etablera sig någon annanstans om problemet inte kan lösas.

— Jag hade aldrig väntat mig att få ett sådant besked i ett välutvecklat i land. Strömbrist är något man hör talas om i u-länder, säger Pågens vd Anders Carlsson Jerndal.

Regeringen har dock tagit hotet om elbrist med ro. Den folkfientlige energiministern Anders Ygeman (S) har avfärdat kritiken med att höga elpriser är nödvändiga för att ”växla från fossila till förnybara bränslen” och även klargjort att elpriserna knappast kommer att bli lägre.

Källor:
Eon larmar: Risk för akut elbrist ökar
Akut elbrist hotar Stockholm, Göteborg och Malmö


  • Publicerad:
    2019-08-22 10:00