BROTTSLIGHET EU-kommissionen och dess ordförande utreds nu av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) för eventuella brott begångna i samband med unionens införskaffande av covid-vaccin.

Redan i början av året stod det klart att det var genom personliga kontakter som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lyckades ro ett avtal med Pfizer i hamn, samt att hennes stab undanhållit utredare textmeddelanden och epost mellan von der Leyen och Albert Bourla, vd för BioNTech-Pfizer. Nu tycks dessa två omständigheter kunna få rättsliga konsekvenser, för Europeiska åklagarmyndigheten tillkännager i ett pressmeddelande från i fredags:

EPPO bekräftar att vi handlägger en pågående utredning om inköpen av covid-19-vaccin i EU. Denna exceptionellt ovanliga bekräftelse görs efter ett extremt högt allmänintresse i frågan. Inga ytterligare detaljer kommer att offentliggöras i detta skede.

Vänskapskorruption

EU-ombudsmannen gick redan i januari hårt åt Ursula von der Leyen med anklagelser om överträdelse av kommissionens bestämmelser rörande öppenhet och transparens i förhandlingarna med Pfizer. Samröre med lobbyister ej listade i EU:s ”öppenhetsregister” befanns här särdeles besvärande.

EU-kommissionens ordförande beskylldes av ombudsmannen vidare för ”personlig diplomati” – vilket kan tolkas som ”vänskapskorruption” – i samma förhandlingar. I september skrev von der Leyen på Twitter:

Om vi vill vara trovärdiga när vi ber kandidatländerna att stärka sina demokratier, måste vi också utrota korruptionen på hemmaplan.

Denna kommentar tycks hon nu kunna få äta upp. Tidningen Epochtimes skriver att Virgine Bourla, fransk EU-parlamentariker, begär redogörelser under ed från såväl von der Leyen som Bourla om hur vaccin-affären mellan EU och Pfizer förlöpte. Parlamentarikern pekar även direkt ut kommissionens ordförande som skyldig till ”passiv korruption”.