ANTIVITHET Expo skriver rapport tillsammans med judisk makt-organisationen ADL som vid flera tillfällen uttalat sig rasistiskt mot icke-judar.

Expo är en organisation vars ”antirasistiska” arbete enbart handlar om att bekämpa vita. I artikeln Expo är en antivit stiftelse – inte en ”antirasistisk” ger Fredrik Vejdeland exmpel på hur Expo medvetet negligerar rasism mot vita och samtidigt ser rasism mot judar som särskilt allvarligt.

Nu har Expo tagit det hela ett extra steg genom att inleda ett direkt samarbete med judisk makt-organisationen Anti-Defamation League, ADL. Detta skriver Nya dagbladet. Samarbetet består av att man tillsammans skrivit en rapport om ”högerextremism” där Nordiska motståndsrörelsen är i fokus.

Högerextremism har alltid varit ett transnationellt hot, idag mer än aldrig förr, säger Expos VD Daniel Poohl om samarbetet.

Att samarbeta över landsgränser för att motverka detta hot är avgörande. Vi är glada över att ha samarbetat med ADL för att göra den här rapporten och hoppas arbeta tillsammans även framöver, fortsätter han.

ADL - en rasistisk organisation

Den judiska lobyorganisationen ADL är öppna med att de enbart främjar judiska intressen och att vitas intressen står i vägen för dessa. Utifrån Expos egna definitioner över rasism är ADL mycket mer rasistiska än många av de invandringskritiska organisationer som Expo annars bekämpar för att de skulle vara rasistiska. Det är alltså märkligt att en ”antirasistisk” organisationen inleder samarbete med en rasistisk sådan.

Som exempel på ADL:s rasism har organisationen, som är för ”mångkultur” i vita länder, uttalat sig emot folkblandning för judar. Blandäktenskap mellan judar och icke-judar är ”ett hot mot vår överlevnad” konstaterade ADL:s ordförande Abraham Foxman.

Att folkblandning är ett hot mot det egna folket är något som Nordiska motståndsrörelsen också anser. Trots detta väljer Expo att samarbeta med den egna parten medan de stämplar den andra som ”extremistisk” och ”rasistisk”.

Vidare exempel på att ADL inte vill ha något samröre med icke-judar är att man förfasat sig över att endast 29 procent av de judiska barnen i USA går i judiska skolor och att de övriga går på skolor tillsammans med icke-judar.

ADL accepterar naturligtvis inte att vita använder sig av den retorik de själva använder. När Tucker Carlson i ett inslag varnade för folkutbytet blev han attackerad av ADL som menade att utbytesteorien är ”antisemitisk, rasistisk och toxisk”. Tucker Carlson svarade på hyckleriet med att läsa upp en manual där ADL själva varnat för folkutbytet i Israel, som man kräver ska vara en judisk stat där palestinier inte får bli fler än judarna.

ADL är således en organisation som klart och tydligt är emot folkblandning och intregration för judar och som anser att Israel ska vara en judisk etnostat som styr över de övriga folken inom samma stat. ADL är dessutom en organisation med verkligt inflytande, till skillnad från de organisationer Expo bekämpar, då de kan påverka regeringar att ta beslut som främjar den judiska rasismen.

Tillägg: En läsare har påpekat att Expos koppling till ADL sträcker sig tillbaka till tidningens grundande då Expo redan under första året tackade ADL och andra aktörer för stödet de fått från dem.