VÄNSTEREXTREMISM Expo beklagar sig över att nationella har börjat exponera vänsterextremister och fått en förmåga att påverka Sverigedemokraterna. Detta framgår av den antivita ”stiftelsens” senaste årsrapport.

Varje år presenterar den systemtrogna och antivita underrättelseorganisationen Expo en så kallad årsrapport, där man sammanfattar den information man inhämtat om oliktänkande under året.

Nu har rapporten för 2022 publicerats på Expos hemsida. I den hävdar man bland annat att ”högerextrema sajter” sprider ”pro-rysk propaganda” när man inte rakt av återrapporterar medströmsmedias narrativ om kriget i Ukraina:

Men i ett försök att framstå som en balanserande kraft i det offentliga samtalet sprider de högerextrema medierna ett okritiskt pro-ryskt narrativ om kriget och krigets orsaker. Det gör den rasideologiska miljön till en tummelplats för rysk desinformation och påverkan.

Expo: Svensk rasideologisk miljö 2022

Det är inte bara ”rysk påverkan” som man anklagar oliktänkande för att sprida. Expo beklagar sig även över att ”avståndet mellan den rasideologiska miljön och SD minskar”, vilket man menar ”ökar extremhögerns möjligheter till påverkan av partiet” i en situation där SD blivit ett stödparti till regeringen.

Man beklagar sig även över att det blivit allt mer vanligt att vänsterextremister granskas och hängs ut, vilket bland annat görs på sajten Avmaskerat. Detta trots att Expo själva varit avgörande för att systemkritiker har kunnat hängas ut på liknande sätt i decennier. Enligt Expo finns det en risk att den ökande granskningen av vänsterextremister – som Expo kallar ”antirasister, feminister och klimataktivister” – leder till att de helt enkelt lägger ned sin verksamhet.

— Vi ser också en trend där vissa högerextrema medier bedriver en systematisk och aggressiv uthängningsverksamhet mot det man uppfattar vara politiska motståndare, vilket också kan innefatta exempelvis tjänstemän. Den trenden befarar vi kommer att fortsätta och riskerar att leda till rädsla och självcensur inom civilsamhället och bland tjänstemän, säger Expo-juden Jonathan Leman i en kommentar till rapporten.

Avslutningsvis skriver Expo att allt detta innebär ”nya utmaningar” för kommunala, regionala och statliga institutioner som ”har ett uppdrag att arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism och mot rasism”.