MEDIA. Expressen har nu korrigerat två artiklar som innehåller osanna återgivanden om Nordfront.

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson.

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson.

Expressen skulle behöva någon som går igenom deras artiklar, eller färre människor som ljuger på redaktionen. Utöver lögnerna och halvlögnerna har tidningen vid åtminstone två tillfällen publicerat osanna återgivanden.

Tidigare idag slog Expressen till på stort med rubriken ”Nazister bar knivar utanför Expressen”. Trots att Expressen läst Nordfronts intervju med Anders Rydberg om hur det gick till när Nordfronts journalister greps, hade tidningen helt missuppfattat – eller inte brytt sig om att återge sanningsenligt – den del som rör knivarna på platsen.

Nordfronts reportrar gick nämligen inte runt och bar på knivar, som Expressen påstod i sin rubrik, utan polisen hittade tre knivar som låg i reportrarnas bilar, parkerade 80 meter från ingången. Reportrarna greps i ett initialt skede men inte på grund av knivinnehav utan av andra orsaker. Rydberg blev dock misstänkt för brott mot knivlagen på plats.

Efter att Nordfront avslöjat hur Expressen ljög har tidningen nu ändrat sin rubrik. Det heter nu att ”Nazister hade knivar utanför Expressen” – ett påstående som inte fullt speglar händelseförloppet men som ändå stämmer mer överens med sanningen.

När Expressen förra veckan hängde ut fem nationella kvinnor spred Expressen ett citat som tidningen hade förfalskat. Nordfronts livstilsredaktör tillika småbarnsmamman Paulina Forslund påstods ha skrivit följande: ”Jag är mamma för att jag är nationalsocialist.” Det förfalskade citatet syftade förmodligen till att visa hur Paulina Forslund känt ett ”tvång” att bli mamma sedan hon engagerat sig i Motståndsrörelsen, eftersom kvinnor tydligen har ett specifikt uppdrag att föda barn i organisationen.

I själva verket hade Paulina Forslund skrivit ”Jag är nationalsocialist för att jag är mamma”, vilket då fick en helt annan innebörd.

Efter att Nordfront visat upp Paulina Forslunds tweet med det korrekta citatet gick Expressen in och korrigerade sin artikel. Då hade Nordfront dock redan skärmdumpat Expressens osanna återgivande.

Expressen har såvitt Nordfront känner till inte gått ut med några rättelser kring sina osanna återgivanden.

Se bilder nedan:

Före.

Före.

Efter.

Efter.

Före.

Före.

Efter.

Efter.


  • Publicerad:
    2015-02-17 19:30