FEMINISM. Region Skåne har betalat en ökänd vänsterfeminist för att “utvärdera” deras hemsida skane.se. Hon kom bland annat fram till att det fanns för många leende kvinnor på hemsidan och att den är för saklig och informativ.

psykofeminist

Feministen Maria Jacobson gillar inte att kvinnor ler på bilder.

Det är den socialdemokratiska och miljöpartistiska koalitionen som styr Region Skåne som valt att budgetera 200 000 kronor av länets skattepengar för att få sin hemsida, skane.se, “utvärderad” av vänsterfeministen Maria Jacobson.

För pengarna överlämnade Jacobson en 48 sidor lång “normkritisk” rapport till landstinget där hon konstaterade saker som att det är för många leende kvinnor på hemsidans bilder och att den är för rationell och informativ och därmed maskulin. Vidare menar hon att sidan misslyckas med att spegla “mångfalden” som finns i Skåne. Med andra ord är det för lite variation när det kommer till etnicitet, könsidentitet och sexuell läggning. Hur en “normkritisk” feminist kan avgöra vilken könsidentitet och sexuell läggning personerna på bilderna har framgår dock inte av rapporten. Detta “osynliggörande” av minoriteter menar hon är en ”härskarteknik”. En annan ”viktigt” slutsats i rapporten är att Jacobson varken känner sig välkommen eller ovälkommen när hon besöker hemsidan.

Rapporten innehåller dock inte bara kritik, utan ger även konkreta förslag på förändringar. Bland annat anser Jacobson att man bör göra om snabbvalen på hemsidan och lägga de som rör vård sist, efter rubriker som kultur, hbtq, framtidsfrågor och tillgänglighet. Detta trots ett landstings verksamhet nästan uteslutande handlar om vård.

Miljöpartisten Märta Stenevi, som är ordförande i personalnämnden är i stort nöjd med rapporten, även om hon anser den vara lite för akademisk. Slutsatserna menar hon dock kommer att vara användbara.

— Vi ska använda den till att göra sajten mer inkluderande och välkomnande så att medarbetarna och patienterna känner sig hemma hos oss, säger hon till Sydsvenskan.

Alla politiker i Region Skåne är dock inte lika imponerande. Som exempel anser moderaten Caroline Wessel att rapporten är för vänstervriden.

Källor:
Omdömet: För många leende kvinnor
För många leende vita kvinnor på skane.se


  • Publicerad:
    2016-03-07 23:45