FOLKUTBYTET Det finska statliga verket Statistikcentralen beräknar att år 2060 kommer i Finland de som dör vara 700 000 fler än de som föds. Yle ser lösningen i ökad massinvandring.

Finlands befolkning når en topp på drygt 5,6 miljoner 2033 förutspår det finska statliga verket Statistikcentralen i rapporten Fruktsamheten i Finland på en otillräcklig nivå med tanke på åldersstrukturen, publicerad 30/9.

Man beräknar vidare att år 2060 kommer de som dör att vara 700 000 fler än de som föds.

2034 kommer enligt samma undersökning, som alltså offentliggjordes i torsdags, folkmängden att börja minska – det vill säga om man bortser från eventuella andra faktorer som kunde motverka denna minskning.

Om den nuvarande trenden fortsätter kommer 2040 endast 15 regioner, däribland Uusimaa, Pirkanmaa och Åland ha fler födslar än dödsfall per år.

Födseltalen ligger på en mycket låg nivå. För de senaste 200 åren har så pass låga nivåer observerats endast förra och förrförra året”, förklarar Markus Rapo, en erfaren statistiker vid verket.

Enligt Rapo fanns Finland 2015 bland de tio EU-länder med högst födseltal, medan landets nuvarande placering uppges vara plats sju från botten.

Bland de nordiska länderna finns Sverige och Danmark ännu bland topp tio, medan Norges och Islands födseltal ska ha sjunkit drastiskt och placerat länderna långt ned på listan.

I ett pressmeddelande från Statistikcentralen står att läsa:


”I det långa loppet kommer, givet landets åldersstruktur, dagens befolkningsutveckling i Finland inte kunna upprätthållas.”

Långsiktig påverkan på antalet unga och personer i arbete

Nuvarande år är det fjärde i rad med färre än 50 000 födda i Finland.

Låga födseltal reflekteras snabbt i en minskning av antalet unga och av den så kallade demographic dependency ratio, som står för antalet personer 15 år gamla eller därunder samt dem 65 år fyllda eller däröver per 100 i arbetsför ålder.

Från 2040-talet och framåt kommer enligt Statistik Finlands prognos de låga födseltalen även avspegla sig i storleken på den arbetsföra delen av befolkningen.

Under de två följande decennierna beräknas befolkningen i arbetsför ålder öka med 76 000, för att därefter minska i eskalerande takt.

Mot 2060-talets slut kan befolkningen i arbetsför ålder enligt statistikerna ha gått ned till 3,1 miljoner, runt 310 000 färre än idag.

Yle: ”Kortvarig babyboom stoppar inte nedgången: Lösningen heter massinvandring!

Yle, Finlands public servicebolag för radio och TV, betonar i sin artikel om Statistikcentralens rapport att Finlands befolkning de senaste åren vuxit endast ”tack vare” immigration, ty 2016 började antalet dödsfall överstiga antalet födslar.

Antalet födda barn ökade 2020 med sex procent – den första ökningen på nio år. Denna ”minibabyboom” tillskriver Statistikcentralen delvis coronapandemin.

Inte desto mindre ska år 2020 antalet dödsfall ha överstigit antalet födslar med nästan 10 000.

— Pandemiåret är bara ett år bland andra. När man beaktar trenden under de senaste fem åren har det endast en liten effekt på den generella utvecklingen, kommenterar Rapo i ett pressmeddelande.

Prognosen ger beslutsförfattarna en chans att reagera

Statistikcentralens prognos ger rikstäckande uppskattningar fram till 2070 och regionala till 2040.

Enligt pressmeddelandet tar myndigheten ingen ställning till vilka politiska beslut som eventuellt behöver tas för att styra befolkningsutvecklingen i rätt riktning.

Man skriver:

”Syftet med befolkningsprognoser är att erbjuda verktyg med vilka beslutsfattare kan bedöma huruvida åtgärder behöver vidtas för att försöka påverka befolkningsutvecklingen.”

Samtidigt kan man konstatera att statliga Statistikcentralen ger en skev bild av befolkningsutvecklingen i Finland genom att konsekvent undvika en etnisk/raslig analys av densamma.

När det kommer till Yles rapportering om statistiken står det klart att medan man uppenbarligen ser invandring från tredje världen som en välkommen lösning på befolkningsutvecklingen i Finland, underlåter man helt att visa intresse för vad de låga födseltalen för den finska befolkningen beror på.