Den 7/3 begav sig Kampgrupp 302 till Billesholm och spred det nationalsocialistiska budskapet. En mindre mängd klistermärken sattes upp längs vägarna och drygt 600 flygblad har hittat nytt folk.

Gör din plikt för Norden att gå med i Nordiska motståndsrörelsen!


  • Publicerad:
    2017-03-09 09:00