INRIKES. Migrationskommittén signalerar skärpning av försörjningsplikten för ”anhöriginvandrare”. S och M oskadliggör reformen.

Rickard Larsson (S) & Maria Malmer Stenergard (M) i folkförrädarkoalition. Foton: Riksdagen; USAID (CC0). Kollage.

Den parlamentariska migrationskommittén flaggar för att den som själv saknar asylskäl och flyttar till Sverige kommer behöva kunna försörja sig själv eller också kunna försörjas av sin anknytningsperson.

Socialdemokraterna och moderaterna har nu deklarerat sin intention att genom ett undantag grundligt urholka detta krav.

— I det förslag som nu finns, och då ska jag säga att det ännu inte är slutjusterat, men i de resonemang som vi för nu, så finns det med att man som svensk medborgare, eller EU och EES-medborgare, ska ha rätt till undantag från försörjningskravet, säger socialdemokraternas ledamot i Migrationskommittén, Rikard Larsson.

Samhällsnytt påminner om att scenariot liknar det som utspelade sig 2010 då regeringen under moderaten Fredrik Reinfeldt – av samma skäl som den rödgröna regeringen idag – gav sken av att skärpa försörjningskraven för anhöriginvandrare, medan man i själva verket urholkade sin reform med så omfattande undantag att den i praktiken inte blev något annat än ett spel för gallerierna.

Migrationskommittén har nu inte ens hunnit komma med sitt formella slutbetänkande innan riksdagens största partier tillkännager sin avsikt att inskränka de väntade försörjningskraven med undantag.

Invandrare som efter några år har tilldelats medborgarskap i Sverige eller annat EU-land och sedan flyttar utomlands till exempelvis det forna hemlandet och där bildar familj ska kunna ta med sig maka/make och barn till Sverige utan försörjningskrav.

Rikard Larsson vände sig speciellt till Sveriges Radio när han tillkännagav intentionen att driva igenom detta undantag.

Sveriges Radio (SR) ska vara de som har inspirerat till detta förslag om undantag från försörjningsplikt genom att i ett reportage beskriva ”problemen” för etniska svenskar födda i Sverige som utbildar sig och arbetar i Kanada.

Även Maria Malmer Stenergard, moderaternas migrationspolitiska talesperson, åberopar denna SR:s problemformulering när hon förklarar sitt partis stöd till undantaget från försörjningskrav för personer med medborgarskap i Sverige eller annat EU-land.


  • Publicerad:
    2020-07-17 10:30