INRIKES. En intern konflikt inom Vänsterpartiet har blivit så infekterad att partiledningen känt sig tvungen att ta till professionell samtalshjälp. Orsaken till konflikten var att en riksdagsledamot delade en film från Nordisk Ungdom.

Amineh.Kakabaveh

I Vänsterpartiet får inte verkligheten stå oemotsagd. Det har Amineh Kakabaveh fått erfara.

Partiledaren Jonas Sjöstedt valde under en debatt om våld mot kvinnor att försöka tysta ner kopplingarna till olika invandrargrupper för att i stället tala om att bekämpa alla former av kvinnoförtryck – inte bara det som försiggår i förorter.

Som svar på Sjöstedts agerande valde riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh under april i år att dela en film från den nationalistiska organisationen Nordisk Ungdom. Filmen visade upp folkgruppen somalier i en inte alltför positiv dager.

Efter att ha fått hård kritik från bland annat partiledningen och Somaliska riksförbundet tog Kakabaveh snabbt ner filmen, bad om ursäkt samt gick med på att ta en månads paus från utåtriktat partiarbete.

Trots dessa eftergifter har kritiken fortsatt att komma, inte bara från somalier utan även inifrån det egna partiet. En anonym källa inom partiet menar till exempel att Kakabaveh, som även fått kritik för att ha jämfört Husby med Afghanistan, utgör ett ”stort problem för de grupper Vänsterpartiet vill representera”.

Som en konsekvens av hetsen har Kakabaveh fått utstå bland annat svartmålning i sociala medier och trakasserier. Hon säger såhär om partiets agerande efter hennes delning av filmen:

— Jag trodde partiet skulle försvara mig, men det här pågår fortfarande. Jag vill att partiet ska gå ut och be mig om ursäkt och ta avstånd från hatet som riktats mot mig.

Partisekreterare Aron Etzler är dock förvånad över Kakabavehs uttalande och menar att de trakasserier hon tvingas utstå beror på hennes eget handlande och partiet står utanför den rådande situationen.

— Det är hon själv som har försatt sig i den här situationen, det är inte jag eller Vänsterpartiet som delat filmen. Det var bra av henne att be om ursäkt, men att fortsätta skylla på andra är inte rimligt, menar han.

Etzler menar vidare att parterna inte längre har förtroende för varandra, men han vill inte spekulera i Kakabavehs framtid inoim partiet. Dock ska han ha föreslagit att en medlare ska föra diskussionen dem emellan.

— Hon har lågt förtroende för oss och vi för henne, så mitt förslag har varit att vi ska ta in professionell hjälp så att vi kan ha ett riktigt samtal, avslutar han.

Källa:
Källa: ”Många tycker att hon ska uteslutas”


  • Publicerad:
    2016-07-10 19:45