INRIKES Sverigedemokraternas anhängare är enligt en färsk opinionsundersökning mest villiga att ställa sig på den svenska statens sida i händelse av en invasion.

I händelse av en invasion är det Sverigedemokraternas väljare som i högst grad uppger sig vara villiga att aktivt ställa sig på den svenska statens sida, visar en färsk opinionsundersökning som publicerats i tidningen Fokus.

Av SD-väljarna är det 73 procent som svarade ja på frågan: ”Om Sverige invaderades av en utländsk makt, skulle du vara beredd att aktivt försvara dig och Sverige?”.

Efter SD-väljarna kommer de som sympatiserar med de borgerliga partierna Moderaterna och Kristdemokraterna.

Något förvånande är dock att se vilket parti det är som har de minst försvarsvilliga anhängarna – nämligen Socialdemokraterna. Av dessa är det enbart 55 procent som uppger sig vilja försvara den stat partiet under långa perioder av maktinnehav har format.

Försvarsviljan skiljer sig åt stort mellan demografiska grupper. Exempelvis svarar 66 procent av de mellan 50-64 år ja på frågan, medan 44 procent av de mellan 18-29 år gav samma svar.

Huruvida den låga försvarsviljan bland S-anhängarna beror på att en stor del av deras väljare kommer från sydvästra Asien och Afrika är oklart.