MEDIA Efter att ha kritiserats för sin brist på objektivitet av en krönikör har överstelöjtnanten och tv-experten Joakim Paasikivi valt att bojkotta DN. Enligt tidningens judiske chefredaktör Peter Wolodarski har Paasikivi personligen meddelat detta.

Överstelöjtnant Joakim Paasikivi har sedan den ryska invasionen av Ukraina förra året flitig anlitats som expert på konflikten av flera medier, däribland SVT. Paasikivi har blivit känd som en Natovariant av ”Bagdad Bob” efter sina många fantasifulla utspel om storslagna ukrainska framgångar och rysk inkompetens på slagfältet.

En som reagerat på Paasikivis propagandistiska framträdanden i SVT är DN:s sport- och kulturkrönikör Johan Croneman som i en text publicerad på tisdagen beklagar att inte ens public service kan rapportera objektivt om kriget i Ukraina.

Enligt Croneman verkar rapporteringen om Ukraina ha ett helt annat syfte än att låta mediekonsumenter få en uppfattning om vad som verkligen händer i kriget:

Att Ukraina vinner mot ett korrupt, inkompetent militärt krisande Ryssland är ett narrativ som USA och väst, och medierna, prånglat ut ända sedan inledningen av den ryska invasionen. De senaste veckorna har jag både lyssnat till SVT:s Bert Sundström och hela Sveriges superanalytiker Joakim Paasikivi, de verkar se som sin uppgift att hålla oss tittare på gott humör med ”positiva nyheter”.

Både Sundström och Paasikivi ska de senaste veckorna ha fortsatt de opimitiska Natonarrativen och Croneman beskriver hur den senare ”mitt i den kollapsande [ukrainska] offensiven, i Sveriges Radio, [sade] att de ryska förbanden stod för ’häpnadsväckande dålig taktik’”.

Croneman undrar vad syftet är med att låta Paasikivi ”odugligförklara de ryska styrkorna i snart två år nu” och skriver att public service i första hand inte har som uppgift att ta ställning i konflikter utan rapportera om dem och från dem.

Paasikivi vägrar nu prata med DN

Det är inte första gången som Paasikivi fått kritik för sina utspel om kriget i Ukraina. Men denna gång har överstelöjtnanten fått nog och har enligt Journalisten meddelat DN:s judiske chefredaktör Peter Wolodarski att han inte inte tänker låta sig intervjuas av tidningen mer.

— Vi kan inte tillmötesgå krav på att röster som kritiserar andra i offentligheten inte ska få framföras för att man ska ställa upp på intervjuer med våra nyhetsjournalister. Sådana anspråk är helt orimliga. Jag beklagar att Joakim Paasikivi inte kan ställa sig över det, säger Peter Wolodarski i en kommentar till Journalisten.  

Journalisten ska ha sökt Joakim Paasikivi, som inte vill ge någon kommentar.