JUDISK MAKT. Ministern för Israels diasporafrågor och en till anonym medlem av Knesset uppmanar till enad judisk front mot kosherförbud. Skribenterna menar att djurskyddslagar är antisemitiska och ett första steg mot en ny ”förintelse”. 

Genrebild. Foto: CC public domain.

För några veckor sedan godkändes Belgiens förbud mot ritualslakt av Europadomstolen. Exempelvis judisk kosherslakt, en rituell slaktmetod som innebär att djuren får strupen avskuren och tappas på blod helt utan någon slags bedövning. Ritualslakten förbjuds således för att motverka djurplågeri.

Detta är något som ministern för Israels diasporafrågor och en annan minister i det israeliska parlamentet Knesset – tycker är ”oroande”. De skriver i en debattartikel i Jerusalem Post att européernas djurskyddslagar skadar ”lönsamheten hos judiska samhällen i Europa”.

Europadomstolen – som behandlade frågan om förbud mot ritualslakt i Belgien – bedömde att djurskyddsfrågor prioriteras framför den påstådda kränkningen av judarnas religionsfrihet.

De judiska skribenterna är inte nöjda, och kräver istället mer av Européerna:

Med tanke på Europas besvärliga förflutna, måste de göra mer för att skydda den judiska gruppens mänskliga rättigheter.

Israeliska myndigheter, judar bosatta i Europa och andra sionister har svarat med oro över att Europeiska länder prioriterar djurskydd före judiska tortyrriter. Nu uppmanar skribenterna samtliga judar att bilda en enad front för att bekämpa djurskyddslagarna.

Med en gemensam strategi ska man både ”uppifrån och nerifrån” propagera för judarnas sak. Israels ministerium för diasporafrågor anser sig spela en viktig roll i detta, och uppmanar judiska ministrar, myndigheter och jurister att agera.

Skribenterna anser att kosherslakt ”visar barmhärtighet mot djuret” och att européerna istället ska bannlysa jakt, eftersom det med judiska ögon anses vara värre än tortyrslakten. De vill med alla tillgängliga medel påverka politiker och medier i Europeiska länder att propagera emot djurskyddslagar.

Avslutningsvis uppmanar skribenterna:

Nu är det tid att ansluta sig som en judisk koalition för att säkerställa styrkan och lönsamheten för den europeiska judenheten.


  • Publicerad:
    2021-01-05 23:00