UTRIKES. Dagen efter att Trump signerat presidentordern twittrar Kanadas premiärminister ett meddelande om att alla flyktingar är välkomna till Kanada. Premiärministern menar på att mångfald skulle vara landets styrka.

Jusse

Justin Trudeau.

Dagen efter att USA:s president Donald Trump skrivit under presidentordern om att stoppa flyktingmottagandet gick Kanadas premiärminister Justin Trudeau ut med ett meddelande på Twitter.

I meddelandet kunde man läsa:

”Till dem som flyr från förföljelse, terror och krig, Kanada kommer att välkomna er, oavsett religion. Mångfald är vår styrka”

Den senaste kanadensiska folkräkningen som gjordes 2011 är en av fem boende i landet utlandsfödd. Sedan november 2015 har Kanada tagit emot 40 000 så kallade flyktingar från Syrien enligt landets regering.

Källa:
Flyktingar välkomna till Kanada


  • Publicerad:
    2017-01-29 09:05