SIONISM. Efter FN:s resolution mot Israels illegala bosättningar på Västbanken talar nu politiker i landet om att annektera området. En folkomröstning, som tydligt visar utbredda extrem-imperialistiska åsikter hos israelerna, har föreslagits för att avgöra saken.

De judiska reaktionerna på FN:s resolution mot Israels illegala bosättningar på ockuperade Västbanken har varit många. Landets premiärminister Benjamin Netanyahu blev till exempel ”rasande” över beslutet och den judiska lobbyorganisationen Simon Wiesenthal Center (SWC) tyckte att FN:s åtföljande av Genèvekonventionen var 2016 års värsta antisemitiska händelse.

Nu har också Israels utbildningsminister Naftali Bennett från det extremsionistiska partiet Judiskt hem givit sig in i debatten. I stället för att likt SWC ömka sig över situationen föreslog Bennett helt sonika att Israel borde annektera de delar av Västbanken där det finns illegala judiska bosättningar.

Bennet uttalade sig redan i oktober i frågan och sa då att israeler måste ”ge sina liv” för att annektera Västbanken.

Efter detta sionist-imperialistiska uttalande genomfördes en undersökning om israelernas åsikter i frågan. Det visade sig där att hela 39 procent stödde en annektering av den ockuperade Västbanken. Även om en tvåstatslösning alltså trots allt hade större stöd var det endast 30 procent av de svarande som ansåg att 1967 års gränser skulle gälla.

Parlamentsledamöter från alliansen Sionistunionen har efter undersökningen föreslagit en att en folkomröstning ska få avgöra frågan.

Källa:
‘If you’re so sure’: Israeli opposition suggests referendum after calls to annex West Bank


  • Publicerad:
    2016-12-31 13:30