SVERIGE Flamman ordnar tävling i satirteckning med den turkiske presidenten som motiv. Man listar bland annat turkisk inskränkning av svensk yttrandefrihet och kurders rättigheter som motiv bakom tävlingen.

I det redan spända läget med Sveriges Nato ansökan, kommer nu Flammans senaste påfund; en satirtecknar-tävling med den turkiske presidenten Recip Tayyip Erdogan som motiv. De bästa teckningarna kommer att publiceras i tidningen.

I tidningens artikel om tävlingen beskrivs de bakomliggande motiven till initiativet.

Erdogan försöker pressa Sverige att utvisa kurder och inskränka yttrandefriheten. Flamman initierar därför en satirtecknartävling.

Vänsterextremister hängde förra veckan upp en docka föreställande Turkiets president upp och ner framför riksdagshuset. Aktionen ledde till att Sveriges talman Andreas Norlén samt hans finske kollega Matti Vanhanen, fick ställa in sina planerade besök till Ankara.

De eviga kurderna

Enligt Flamman gör den svenska regeringen allt för att blidka Erdogans ”förtryckarregim” och man förfäras även över att utrikesminster Tobias Billström har påstått att Turkiet är en demokrati. Istället menar man att ”landet enligt all expertis är att betrakta som en hårdnande hybridregim”. Vidare ska Billström med en svensk-turkisk pin på bröster även ha lovat turkiska tv-tittare att förbjuda viftande med PKK-flaggor i Sverige.

Man är även motståndare till ett svenskt Natomedlemskap bland annat på grund av att kurdernas rättigheter enligt dem inskränks.

Alla värnare av kurdernas rättigheter, en demokratisk utveckling i Turkiet och svensk yttrandefrihet, behöver nu samlas i protest. Sverige bör omedelbart avbryta inträdet i Nato, som var feltänkt från början. En process som påstods öka vår säkerhet har tvärtom satt oss i knät på en makthungrig autokrat som vill lägga sig i svensk lagstiftning. Detta precis som vänstersidan varnade.

Erdogan kallas av Flamman för ”autokrat”. Man avslutar artikeln med orden ”Nu välkomnar jag alla, proffs som amatörer, att delta i Flammans satirtävling. Prissumman ligger på 10 000 kronor och de bästa bidragen publiceras i tidningen. Sänd oss din tolkning av den turkiska autokraten till red@flamman.se”.