INRIKES. Lagrådet sågar regeringens förslag gällande den nya så kallade samtyckeslagen. De menar bland annat på att man inte på förhand kan veta vilka handlingar som skulle kunna vara brottsliga och vilka som inte är det.

Regeringens förslag till en så kallad samtyckeslag i sexualbrottslagstiftningen, vilken sägs kunna göra kravet om att sex ska vara frivilligt tydligare, har nu sågats av lagrådet.

Lagrådets kritik innefattar bland annat att förslaget inte uppfyller kravet på förutsebarhet, vilket innebär att man på förhand inte kan veta vilka handlingar som skulle kunna vara straffbara och vilka som inte är det. Detta skulle då innebära att det istället kommer att hänga på vad den enskilda domaren kommer fram till.

— Den nya lagen skulle slå fast att sex ska vara frivilligt – parterna ska veta att den andra samtycker innan sex. Och det kommer nu hård kritik från lagrådet som huvudsakligen går ut på att det inte går att säga på förhand vilka handlingar som skulle vara brottsliga, säger Ekots inrikespolitiske kommentator Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé.

Men trots lagrådets kritik, meddelar justitieminister Morgan Johansson (S) att regeringen kommer att gå vidare med det nya lagförslaget samt att de har majoriteten av riksdagen på sin sida.

Källa:
Lagrådet sågar regeringens förslag till samtyckeslag


  • Publicerad:
    2018-01-24 21:20