MÅNGKULTUREN. Länsstyrelsen i Östergötland satsar 1 750 000 kronor på att ge nyanlända främlingar förberedande körkortsundervisning i åtta kommuner.

Bakgrunden är ett pilotprojekt som startade i Valdemarsviks kommun under våren 2016 med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen.

— Den förberedande körkortsundervisningen riktas till nyanlända och andra grupper av kommuninvånare som står långt från arbetsmarknaden, säger Djamal Hamaili, samordnare på integrationsenheten vid Valdemarsviks kommun. Körkort är viktigt för att kunna få ett arbete, men det ökar också möjligheten att bosätta sig på landsbygden dit inte alltid länstrafikens bussar går.

Hamaili påpekar att projektet inte bekostar hela körkortet för deltagarna utan är en förberedelse för att sedan klara av att ta körkortet:

— De förebyggande insatserna handlar om teoriundervisning för att bland annat överbrygga språkliga hinder, men även om övningskörning i grupp. Vissa har haft ingen eller väldigt liten tillgång till fordon, så bara att sätta sig bakom ratten och testa med stöd av en pedagog och andra deltagare är en viktig framgångsfaktor.

Länsstyrelsen i Östergötland har nu beslutat att utvidga projektet till att förutom Valdemarsvik även omfatta kommunerna Ydre, Linköping, Söderköping, Ödeshög, Motala, Finspång och Norrköping. Valdemarsviks kommun är projektägare och leder satsningen. Samarbete kommer även att ske med trafikskolor som utses efter upphandling.

— Det känns bra att vi i Valdemarsvik får bekräftelse för vårt arbete inom det här området och att det nu blir ett regionalt projekt, säger Ted Starkås (S), kommunalråd i Valdemarsvik.

Satsningen kommer att pågå mellan den 15 oktober 2018 till och med den 15 januari 2020.

Källa:
Bred satsning på förberedande körkortsundervisning rattas av Valdemarsviks kommun


  • Publicerad:
    2018-10-28 09:10