EUROPA. En ledande rabbin har nu uttalat sig om att Europas judar bör ha rätt att bära vapen för att försvara sig. Samma rätt vill juden dock förneka de icke-judiska ursprungsbefolkningarna i Europa.

Den största judiska organisationen i EU, European Jewish Association (EJA), har uppmanat lagstiftare i Bryssel att ändra lagarna så att judar får bära vapen för att skydda sina samhällen. Rabbin Menachem Margolin skriver i ett öppet brev:

Attackerna i Paris, såväl som många av de utmaningar och hot som det judiska folket ställts inför de senaste åren, har avslöjat ett desperat behov av att sluta prata och börja agera. […] Härmed begär vi att vapenlicenslagar omedelbart överses och skrivs om så att de tillåter utvalda personer i judiska samhällen och institutioner att äga vapen för att skydda andra judar.

Margolin kräver vidare att de ska utbildas för att kunna hantera mångkulturella terrordåd som attacken i Paris.

Avslutningsvis har en delegation från EJA krävt att EU ska upprätta en paneuropeisk organisation som ska bekämpa antisemitism. Judarna menar att kampen mot antisemitism bör vara en av EU:s mest prioriterade uppgifter.

Källa:
Let Jews carry guns for self-protection, leading rabbi urges EU


  • Publicerad:
    2015-01-16 17:10