INRIKES. Malmö tingsrätt toppar statistiken i år igen i att ha haft flest häktningsförhandlingar. Chefen för Malmö tingsrätt uppger att anledningen är att de generellt sett har grövre kriminalitet än i resten av landet, vilket då även resulterar i fler och tyngre mål att handskas med. 

Fram tills i mitten av september i år är Malmö tingsrätt den som har haft flest häktningsförhandlingar i hela Sverige. Detta trots att den är endast den fjärde största tingsrätten i landet.

Malmö tingsrätt har hittills i år haft 1 056 häktningsförhandlingar i jämförelse med Stockholms tingsrätt, vilken också är Sveriges största och som har haft 770 stycken under samma period. Just häktesförhandlingar är också prioriterade framför andra mål eftersom de innefattar personer som eventuellt kan bli frihetsberövade. Detta innebär vidare att andra avgöranden som domarna arbetar med får vänta.

Eva Wendel Rosenberg som är lagman och chef för Malmö tingsrätt anser även att de generellt sett har tyngre mål att handskas med än många andra domstolar, vilket också är en bidragande faktor till statistiken.

— Vi har skjutningar, vi har mord, vi har allvarlig kriminalitet i Malmö och där lägger polisen resurser. Då blir det en tyngre målstock, en tyngre kriminalitet som så småningom hamnar hos oss när det väcks åtal, säger hon.

Bara i slutet av förra veckan hade åklagarkammaren i Malmö 71 personer häktade jämfört med kammaren i Göteborg som hade 55 häktade personer och Stockholms åklagarkammare vilken hade 36 häktade. Under de senaste åren har Malmös samt Göteborgs tingsrätt ständigt toppat statistiken för antalet häktningsförhandlingar.

— Antingen är det så att Malmöpolisen och tullen griper fler personer och vi anhåller fler personer, än man gör i resten av Sverige, eller så är det så att de sitter längre tid här, säger Jenny Lindell som är vice chefsåklagare vid åklagarkammaren i Malmö.

Källa: 
Malmö toppar häktningsligan 


  • Publicerad:
    2017-09-26 10:00