MALMÖ. Hylliebadet portade män under internationella kvinnodagen. Då blev en riksdagsledamot kränkt och DO-anmälde badet.

Hylliebadet

När Hylliebadet under eftermiddagen på internationella kvinnodagen endast tillät kvinnor att bada i badhuset som en del av ett jippo blev riksdagsledamoten Patrick Reslow förnärmad och valde att anmäla förfarandet till Diskrimineringsombudsmannen.

— Att stänga badet en hel dag för män och pojkar är exceptionellt. Det är en direkt diskriminering mot män i alla åldrar, det är en indirekt diskriminering mot mammor med pojkar som kommer avvisas och det tvingar beslutet anställda att diskriminera män och pojkar som kommer för att bada. Därför vill jag att DO ska utreda om det är förenligt med gällande lagstiftning, säger han.

Reslow menar vidare att man inte uppnår nån jämställdhet genom att göra skillnad på könen och att invånare betalar skatt och då ska ha tillgång till badet.

Johan Hermansson som är fritidsdirektör i Malmö stad tar dock inte åt sig av kritiken utan menar att man har olika temadagar flera gånger om året.

— Sådana här evenemang gör vi året runt, där vi försöker stimulera idrott för barn och unga eller har familjedagar, ibland är det flera timmar eller en dag då badet har öppet för en viss grupp. I statistiken såg vi att 60 % av våra besökare på badet är män och pojkar. Vår tanke är att få kvinnor och flickor till badet, inte att exkludera någon, säger han.

Han beklagar att politikern upplevt det hela som kränkande, men försäkrar att det inte har blivit några sura miner hos badhusets gäster.

— Jag står utanför badet nu och ser faktiskt alla glada ansikten och den långa kön av badgäster, avslutar han.

Källa:Portningen av män på badhuset anmäls


  • Publicerad:
    2016-03-08 20:20