HISTORIEFÖRFALSKNING. Forum för levande historia har på order av regeringen gjort en kontrollundersökning där 1027 personer har fått svara på frågor om ”Förintelsen”. 98 procent svarar lydigt att de är säkra på att denna myt är historisk fakta.

Myndigheten Forum för levande historia har genomfört en husförhörsliknande undersökning om svenska folkets uppfattning om den så kallade ”Förintelsen”. 1027 personer i åldrarna 14-79 år har fått svara på frågor som: Kan du beskriva vad Förintelsen var? Vilka var offren? Vilka var ansvariga?

Rapporten om undersökningen presenterades på torsdagsmorgonen vid ett seminarium betitlat ”Uppfattningar om Förintelsen”. Själva rapporten finns inte tillgänglig ännu, utan kommer att publiceras först om några veckor. Rapportförfattare är Oscar Österberg, forskningssamordnare vid Forum för levande historia, som talade vid seminariet.

Österberg sa bland annat att begreppet ”förintelsen” är nästan unikt för Sverige – inte ens i våra grannländer används den termen, utan de flesta länder använder antingen ord som betecknar folkmord eller använder den engelska termen ”holocaust”.

Termen ”förintelsen” skapades av en svensk TV-producent i samband med att den amerikansk-judiska TV-serien ”Holocaust” sändes i Sverige i slutet av 70-talet. Vid den svenska lanseringen av filmen Schindlers list etablerades uttrycket sedan ytterligare.

Fler tror på ”Förintelsen” i Sverige än i Israel
Det resultat i den agendastyrda undersökningen som lyfts fram särskilt av både Forum för levande historia och av lögnpressen är att omkring 98 procent av de tillfrågade lydigt svarar att de är säkra på att ”Förintelsen” har ägt rum. Bara två procent anger att de inte tror på myten.

Sverige ligger därmed före Israel när det gäller att tro på ”Förintelsen”. Och jämfört med övriga värden är försprånget gigantiskt – en tredjedel av européerna känner inte ens till ”Förintelsen”.

— Jag skulle nog säga att jag blev positivt överraskad. Jag hade nog väntat mig kanske en mer komplex bild, lite mer av historieförnekelse, säger judinnan Ingrid Lomfors, överintendent på myndigheten Forum för levande historia.

Nordiska motståndsrörelsen hålls medskyldiga för ”Förintelsen”
På frågan om vilka som var ansvariga för ”Förintelsen” svarar en majoritet nazisterna – betydligt färre svarar tyskarna, och bara en liten andel svarar Hitler. Detta tyder på att myndigheterna har lyckats, inte bara att pränta in myten om ”Förintelsen” som fakta, utan också bilden av en ideologi – nationalsocialismen – som mordisk och ond.

Detta följer i sin tur den agenda som myndigheterna inte gör någon hemlighet av, där man med hjälp av guilt by association överför skuld till nutida nationalsocialister för påstådda brott i det förflutna, för att därigenom skapa argument för att förbjuda obekväma ideologier och rörelser.

— Det faktum att Nordiska motståndsrörelsen har tagit så stor plats i det offentliga rummet påverkar resultatet i undersökningen, eftersom människor kopplar ihop dem med det som hände under andra världskriget, säger Stéphane Bruchfeld, en av författarna till propagandaskriften …om detta må ni berätta… 

Propagandisterna menar alltså att det är Motståndsrörelsens offentliga aktiviteter som är orsaken till att människor förknippar nationalsocialismen med den påstådda ”förintelsen”, inte att det är myndigheternas medvetna och illvilliga hjärntvätt som har skapat en sådan koppling.

”Så kallade offergrupper”
När det gäller frågan om vilka som blev offer för ”Förintelsen” visar undersökningen att många även räknar in andra offergrupper än judar, som till exempel romer, homosexuella och funktionsnedsatta. Lomfors kommenterar detta så här:

— Definitionen har blivit bredare och bredare kan man säga, att man inkluderar fler så kallade offergrupper, säger hon.

Det är intressant att notera att Lomfors själv väljer att tala om ”så kallade offergrupper”. Eftersom såväl antalet offer som floran av kategorigrupper hela tiden förändras är det nog ett klokt ordval.

En kuriös incident i sammanhanget var att under seminariet där undersökningen presenterade började en slambil arbeta alldeles utanför lokalen, vilket spred en stark avloppsstank i hela församlingen.

Källor:
Unik undersökning om Förintelsen klar
Live från seminariumet ”Uppfattningar om Förintelsen”


  • Publicerad:
    2019-04-04 09:40