USA. Nordfront har granskat den amerikanska presidenten Joe Bidens ministernomineringar efter deras etnicitet. Den judiska gruppen är massivt överrepresenterad om man kollar efter befolkningsstorlek.

Joe Biden blev vald till USA:s president i ett fortfarande omtvistat val förra året. Han har efter det nominerat sina ministrar. Vissa har den amerikanska senaten godkänt med bred marginal men majoriteten väntar fortfarande på godkännande i en process som för de tre senaste presidenterna har tagit runt 100 dagar. Den här artikeln kommer övergripande gå igenom alla ministerposter och dela upp personerna efter deras etniska ursprung.

President Joe Biden
President Joe Biden är ingen minister men bakgrundsinfo om honom skapar en bredare förståelse över utnämningarna. Biden är av europeiskt ursprung och är katolik. Den här katolska tron är inte så stark då han tillåtit alla sina tre vuxna barn att gifta sig med judar.

Beau Biden gifte sig med judinnan Hallie Olivere, men Beau avled sedermera i sjukdom år 2015. Efter Beaus död blev Hallie istället partner till den kriminelle alkohol, drog- och sexmissbrukande brodern Hunter Biden. Den relationen tog slut 2019 och Hunter har nu barn med en annan judinna vid namn Melissa Cohen.

Brödernas halvsyskon Ashley Biden gifte sig med juden Howard Krein. Joe Biden hade detta att säga om giftermålet:

I’m the only Irish Catholic you know who had his dream met because his daughter married a Jewish surgeon.

Vice president Kamala Harris
Kamala Harris räknas som minister. Hon är av blandat ursprung (svart och indiskt) och är gift med juden Doug Emhoff.

Resten av ministrarna

 • Finansminister Janet Yellen är av judisk börd och har suttit som ordförande för Federal Reserve. Denna ordförandepost innehades kontinuerligt av människor av judisk börd i över 30 års tid och Yellen hade positionen mellan 2014-2018. Hon är medlem i Council on Foreign Relations (CFR), vilket också många av de andra personerna i Bidens tilltänkta regering är.
 • Utrikesminister Antony Blinken är av judisk börd. Han är också medlem i CFR. Hans fru är katolik.
 • Justitieminister och högsta åklagare Merrick Garland är av judisk börd.
 • Försvarsminister Lloyd Austin är av afrikanskt ursprung, katolik och är medlem i CFR.
 • Inrikesminister Deb Haaland har en nordamerikansk indiansk moder och en fader från Norge. Hon är katolik.
 • Jordbruksminister Tom Vilsack föddes på ett katolskt barnhem där hans moder bodde. Han adopterades sedan bort, är medlem i CFR.
 • Handelsminister Gina Raimondo är av italienskt ursprung, katolik och är medlem i CFR.
 • Arbetsminister Marty Walsh är av irländskt ursprung och är katolik.
 • Hälsominister Xavier Becerra är från Mexiko och därmed av latinamerikanskt ursprung. Enligt den här katolska sidan lägger han fram sin katolska tro när det passar honom.
 • Bostadsminister Marcia Fudge är av afrikanskt ursprung.
 • Transportminister Pete Buttigieg är vit och den första öppet homosexuella att nomineras till ministerpost.
 • Energiminister Jennifer Granholm är av skandinaviskt och irländskt ursprung och är släkt med centerpartisten Maud Olofssons man.
 • Utbildningsminister Miguel Cardonas föräldrar är från Puerto Rico.
 • Krigsveteranminister Denis McDonoughs föräldrar kommer från Irland och han är katolik.
 • Minister för inrikes säkerhet Alejandro Mayorkas är av judisk börd. Hans pappa är sefardisk jude. Han är medlem i CFR.

Sammanställning över ministerposterna
16 ministerposter finns. Fyra personer är av judisk härkomst. Sex personer har europeiskt påbrå. Två är rasblandade, två är svarta och två är latinamerikaner.

Judar i USA utgör ungefär 2,1% av befolkningen. Men de har 25% av ministerposterna. Samtidigt är det fyra tunga ministerposter de har. Finansminister, utrikesminister, inrikessäkerhetsminister och justitieminister. Till den ”vita” gruppen räknas i den officiella befolkningsstatistiken även människor från västra Mellanöstern, Nordafrika och judar. Därför är siffrorna inte helt korrekta. Jag kommer ändå använda mig av den officiella siffran 61 procent för den vita gruppen, trots att vi kan utgå från att den faktiska siffran är något lägre.

Intressant är också att den östasiatiska gruppen inte har någon representant! En majoritet av ministrarna är uppväxta i en katolsk miljö eller är katoliker. Sex av ministrarna är medlemmar i den mycket inflytelserika organisationen Council on Foregin Relations som startades av David Rockefeller. De två högsta positionerna i CFR innehas idag av de två judarna Richard N. Haas och David M. Rubenstein.

Etnicitet procent av befolkning procent av ministerposter
Jude 2.1% 25%
Vit 61% 37.5%
Svart 13.3% 12.5%
Latinamerikan 17.8% 12.5%
Rasblandad 2.6% 12.5%
Asiat 5.7% 0%

En annan person som är värd att nämna är den transsexuella juden Richard Levine (går nu under namnet Rachel). Han är den första transsexuella att bli nominerad till en federal tjänstemans position som måste godkännas av senaten. Får han positionen kommer han ha uppgiften som chefsrådgivare för folkhälsan i USA.

Poster som är i ministernivå
Det finns poster som räknas som likvärdig till ministerposter. Dessa kan variera beroende på vad den amerikanska presidenten anser sig behöva. Det finns totalt tio sådana nomineringar.

 • Stabschef i Vita huset är juden Ron Klain.
 • Motsvarigheten till miljöminister ser ut att bli den svarte Michael S. Regan.
 • Chef för presidentens förvaltning och budget blir indiskan Neera Tanden.
 • Nationell underrättelsechef blir halvjudinnan Avril Haines. Haines fader skrev i sin memoar: ”They [Israeli young men] could see she was American, and once they found out she was Jewish (Avril considered herself Jewish because her mom was Jewish), they wanted her to move to Israel.”
 • Till handelsrepresentant utnämns kinesen Katherine Tai.
 • Den svarta Linda Thomas-Greenfield blev nominerad som USA:s ambassadör till FN och hon är medlem i CFR.
 • Ordförande för rådet för ekonomiska rådgivare utnämns Cecilia Rouse (svart), även hon medlem i CFR.
 • Administratör för småföretagarnas administration önskas Isabel Guzman bli. Hon är av judiskt, tyskt och möjligen kinesiskt påbrå.
 • Halvjuden John Kerry skall axla rollen som presidentens speciella sändebud i klimatfrågor, han är medlem i CFR. Kerry fick reda på i sen vuxen ålder att hans farfar och farmor konverterat till katolicismen i början av 1900-talet.
 • Juden Eric Lander nomineras till att bli presidentens vetenskapliga rådgivare och han är ytterligare en medlem i CFR.

Summeringen av dessa tio positioner blir: tre judar, en ”vit” (halvjuden Kerry), två asiater, tre svarta och en rasblandad. Fyra från den här gruppen är medlemmar i den judiskt styrda CFR-organisationen.

Lägger vi ihop alla dessa 26 positioner och delar upp dem etniskt får vi den här tabellen.

Etnicitet Procent av befolkningen procent av ”minister”poster
Jude 2.1% 27%
Vit 61% 27%
Svart 13.3% 19%
Latinamerikan 17.8% 7.7%
Rasblandad 2.6% 11.5%
Asiat 5.7% 7.7%

I tabellen kan vi alltså utläsa att vita och latinamerikaner är underrepresenterade bland Joe Bidens nomineringar. De amerikanska indianerna har ingen representant förutom möjligtvis den rasblandade Deb Haaland vars moder är indian. Nästan hälften av ministrarna är medlemmar i CFR.

Den allra största vinnaren är solklart den judiska folkgruppen, men även svarta och rasblandade är smått överrepresenterade. Den asiatiska gruppen är den enda som ligger någorlunda i nivå med deras andel av befolkningen. Utåt sett försöker medier gömma dessa judiska individer genom att räkna de judiska individerna som vita. På så sätt maskerar de lögnaktigt den enorma judiska överrepresentationen bland ministernomineringarna för allmänheten.


 • Publicerad:
  2021-01-28 17:00