NORDEN. Bloggerskan Merit Wager fördömer hur finländare i Lahtis försökte skrämma bort asylsökare från sin ort.

lahtis merit wager kkk

Bildkollage. Merit Wager till höger.

Förra veckan demonstrerade 600 personer på den finska sidan av gränsen mot Sverige uppe i Haparanda. De finska demonstranterna stod arm i arm och protesterade mot massinvandringen av asylsökare till Finland. Aktionen fick stort genomslag i media.

Det folkliga motståndet mot massinvandringen i Finland har fortsatt denna vecka.

När en grupp asylsökare anlände till finska Lahtis natten mot fredag möttes de av finnar som kastade smällare mot deras buss. Finnarna ska också ha kastat stenar mot personal från Röda Korset och en man var utklädd i Ku Klux Klan-kläder och viftade med en finsk flagga. Aktionen genomfördes av cirka 40 personer och resulterade i två gripna.

Denna nya aktion fördöms nu av den bland svenska invandringskritiker populära bloggerskan Merit Wager. I ett blogginlägg ondgör sig Wager över hur förkastligt beteendet från lokalbefolkningen i Lahtis var. Wager skriver bland annat:

Att bemöta människor på det här avskyvärda sättet är absolut och totalt oacceptabelt och ytterst ovärdigt människor i ett civiliserat land.

Hon använder också retorik som påminner om den som används av etablerad media:

Sådana här hatfulla demonstrationer kan också eskalera och resultera i fysiska våldsamheter och skadegörelse och bli allmänfarliga på ett konkret sätt.

De patriotiska finnarnas försvar av sitt eget folk reduceras alltså till ett omoraliskt hatande av andra människor i Wagers retorik. Wager skriver också att även om hon förstår varför människor oroas över invandringen så är det myndigheternas jobb att bedöma vilka som ska få bosätta sig i Finland och hon hyllar de finländare som ”öppnat sina hjärtan” och hem för asylsökare:

Samtidigt ska man också veta, att väldigt många finländare, trots ett svårt läge, öppnar inte bara sina hjärtan utan också sina hem för dessa människor. Det är inte varje enskild finländares sak att bedöma vilka som är i behov av skydd eller asyl, det är de finländska myndigheternas uppgift. Tills vars och ens status är klarlagd är de människorna asylsökande och de har laglig rätt att få sin sak prövad. De ska inte behöva mötas av den här typen av uppenbart rasistiska demonstrationer!

Merit Wager har själv finlandssvensk bakgrund och har tidigare arbetat som ”flyktingombudsman” i en kommitté som bildades av Mauricio Rojas, en vänsterextrem exilchilenare som i Sverige blev liberal och engagerade sig i Folkpartiet. Wager har belönats med ett pris för sitt arbete för ”en humanare flyktingpolitik” och hon var mellan 2006 och 2010 ledarskribent på Svenska Dagbladet. Trots att hon på senare år kritiserat Sveriges invandringspolitik och blivit populär bland invandringskritiker är det alltså uppenbart att hon när det väl kommer till kritan står på systemets sida.

Läs hela inlägget här:
Finland. Avskyvärd rasistisk demonstration i Lahtis.


  • Publicerad:
    2015-09-27 15:00