ASYLINDUSTRIN. Migrationsverket har fått ta emot mycket kritik efter att många små kommuner tvingats ta emot ett stort antal av de så kallade asylsökande. Nu uppger verket att man kommer att se över sina regler för upphandling av boende.

asylslott åt alla

Det anländer runt 1500 asylsökande främlingar till Sverige varje vecka och alla ska ha boende. Till följd av det oerhört hårda invandringstrycket har många mindre kommuner tvingats ta emot en oproportioneligt stor andel av de sökande. På mindre orter som till exempel Gysinge och Hällnäs finns det numera fler främlingar än svenskar.

Problemet är enligt Migrationsverket att man är tvungen att ta det billigaste alternativet när det sker en upphandling och att det därför ofta blir boenden på glesbygden.

— Det har fått till följd att vissa kommuner tagit ett oproportionerligt stort ansvar för den svenska asylmottagningen. Genom den nya modellen hoppas vi bättre kunna fördela i vilka kommuner nya asylboenden öppnas, uppger Anders Danielsson på Migrationsverket.

För att lösa detta har verket tagit fram en ny modell där kommuner som redan har en propertioneligt allt för stor andel invandrare därför ska kunna slippa få fler boenden. Rent tekniskt placeras anläggningar i kommunen längst ner på listan och blir då bara aktuell för Migrationsverket om det inte finns några andra alternativ.

— Vår uppfattning är att modellen håller sig inom lagens ramar, fortsätter Danielsson.

Man påpekar dock att modellen bara fungerar om de asylsökande lämnar anläggningarna för att bosätta sig i ett permanent boende.

— Vid årsskiftet bodde cirka 10 000 personer med tillstånd i verkets asylboenden och så länge det är fallet kommer verket även framöver behöva samtliga boendeplatser vi kan upphandla, avslutar Danielsson.

Källa:
Efter kritik – Migrationsverket ser över regler


  • Publicerad:
    2015-02-03 19:50