INRIKES. Moderatstämman i Örebro har röstat igenom en förändring av partiets invandringspolitik. Bland annat vill man genom ett kvotsystem tvinga EU-länder i östra Europa att ta emot asylsökare.

Under Moderaternas partistämma i Örebro har en rad nya förslag på det migrationspolitiska området röstats igenom. Partiet vill bland annat ersätta permantenta uppehållstillstånd med tillfälliga sådana. Man har också röstat igenom ett förslag om att illegala invandrare inte ska kunna ta emot långvarigt stöd från svenska kommuner.

Moderaterna vill även skärpa kraven för de som ansöker om svenskt medborgarskap, enligt den nya inriktningen ska den sökande genomgå bland annat ett språktest och ett prov om hur det svenska samhället fungerar. Partiet vill även införa möjligheten att återkalla medborgarskap som beviljats på felaktiga grunder, vilket skulle kräva en förändring av grundlagen.

Moderaterna kommer också arbeta för att dagens asylsystem avskaffas till förmån för ett kvotsystem, där alla EU-stater ska påtvingas invandring från tredje världen. Detta är något som exempelvis Polen och Ungern kraftigt motsatt sig. Enligt den migrationspolitiske talespersonen Johan Forssell kommer dock asylinvandringen ligga ungefär på dagens nivåer även i framtiden.

Källor:
M på väg skärpa migrationspolitiken
Massivt M-stöd för skärpt migrationspolitik


  • Publicerad:
    2017-10-15 13:15