INRIKES. Den tidigare S-ministern Thomas Bodström ingick i styrelsen för det kritiserade pensionsbolaget Allra. Anställda på Pensionsmyndigheten kräver därför att regeringen backar från utnämningen av Bodström till ny landshövding för Stockholms län.

Thomas Bodström.

I November i år är det tänkt att den tidigare socialdemokratiska justitieministern Thomas Bodström ska tillträda som ny landshövding för Stockholms län.

Bodström har tidigare ingått i styrelsen för pensionsbolaget Allra, ett fondbolag som stängts av från fondtorget av Pensionsmyndigheten på grund av deras tveksamma metoder som myndigheten hävdar är olagliga. Flera anställda på Pensionsmyndigheten har därför skrivit ett brev till finansdepartementet och civilminister Ardalan Shekarabi och krävt att utnämnandet ska dras tillbaka. I brevet står det bland annat:

Thomas Bodström har genom sitt styrelseuppdrag i Allra ansvar för en verksamhet där pensionssparare tillgångar i den statliga, obligatoriska premiepensionen genom aggressiva och otillåtna försäljningsmetoder hamnat i fonder i vilka de, enligt Pensionsmyndigheten, har blivit bedragna. Pensionsmyndigheten överväger att stämma styrelseledamöter i Allra för förluster som pensionsspararna i Allra gjort.

— Jag har inga synpunkter på att andra personer har åsikter om mitt nya uppdrag, säger Bodström

Bodström och pensionsbolaget Allra befinner sig just nu uppe i en pågående brottsutredning om brott mot det allmänna pensionssystemet.

Källa:
Myndighetspersonal kräver hans avgång


  • Publicerad:
    2017-09-22 18:20