AVSLÖJANDE. Under ett möte med de journalister som ligger bakom NRK:s hetsreportage om Nordiska motståndsrörelsen blev det bekräftat att den norska säkerhetspolisen PST samarbetar med norsk media.

Representanter från Nordiska motståndsrörelsen mötte under lördagen tre journalister från det norska public service-bolaget NRK för att genomföra en tilltänkt intervju om organisationen. Intervjun var tänkt som en del av ett hetsreportage som publicerades idag och som bland annat skulle behandla: Organisationen och dess verksamhet, PST:s beslag av lagliga vapen hos Motståndsrörelsens aktivister samt händelserna i Göteborg.

Det var ledaren för Motståndsrörelsen i Norge, Haakon Forwald, samt presstalesmannen och tillika chefen för Motståndsrörelsens parlamentariska gren i Sverige, Pär Öberg, som var på plats i Ludvika för att träffa journalisterna.

Forwald och Öberg hade dock fått förhandsinformation om att journalisterna från NRK inför intervjun hade bedrivit omfattande trakasserier av organisationens medlemmar och sympatisörer — vilket bland annat innefattade allt ifrån hot om att hänga ut medlemmar med namn och bild, kontakt med familjemedlemmar och mycket mera. Utöver detta så hade man från säkra källor fått upplysningar om att NRK hade fått information från Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som användes för att genomföra trakasserierna.

Från vänster: Øyvind Bye Skille, Olav Døvik, Pär Öberg och Haakon Forwald.

För att en intervju skulle vara aktuell överhuvudtaget så önskade Öberg och Forwald naturligtvis att konfrontera journalisterna, både vad gäller trakasserierna av organisationens medlemmar men även uppgifterna om samarbete med PST.

Utrustade med både kamera och diktafon blev journalisterna Olav Døvik och Øyvind Bye Skille konfronterade. Døvik ställde sig oförstående till att medlemmar i Motståndsrörelsen ska ha känt sig trakasserade och försökte ursäkta sig med att det handlade om ”upplysning” för personer som eventuellt skulle omtalas eller kännas igen i ett reportage.

På frågan ”Kan du med handen på hjärtat dementera att du fått upplysningar från PST?” svarade Olav Døvik trevande att de ”inte kunde kommentera var de hade fått sina upplysningar ifrån” och tittade därefter nervöst och med vacklande blick ned i bordet.

För Öberg och Forwald var detta, i kombination med de tidigare nämnda upplysningarna och NRK:s trakasseringar av mer eller mindre anonyma medlemmar, bekräftelse nog. Efter en kort verbal avhyvling avslutades samtalet med ”Ni kan dra åt helvete!” varpå Motståndsrörelsens representanter lämnade lokalen medan NRK:s journalister fick köra sina fem timmar tillbaka till Oslo — utan en intervju.

Olaf Døvik blev inte nöjd över sitt möte med Motståndsrörelsen.

Läs NRK:s hetsrepotage HÄR.

Fler artiklar om NRK:s hetsreportage kommer att publiceras längre fram. En film från samtalet med NRK kommer också att publiceras inom kort.

Ursprungligen publicerat på Frihetskamp.


  • Publicerad:
    2017-02-27 22:33