SKATTESMÄLL. 8150 kronor, så mycket mer kan du få betala i bränsleskatt när staten under 2017 börjar med sin årliga ökning av skatten.

landsbygd

Svenskar på landsbygden drabbas hårdast av statens jakt på nya skattepengar för att finansiera landets växande bidragsapparat.

Inför 2017 höjdes drivmedelsskatten med 23,74 öre och skatten kommer i fortsättningen att höjas i samma takt som inflationen plus två procent. Eftersom råvarupriset på olja just nu är förhållandevis lågt kommer man inte att märka av höjningarna just nu menar Christian Ekström, vd på Skattebetalarna.

— Det är oerhört förrädiskt. Det har inte märkts så mycket på grund av råvarupriset sjunkit, men det kommer att ticka på ganska mycket till 2020. Redan i dag är bensinskatten två tredjedelar av kostnaden, säger han.

För de värst drabbade kommer skattehöjningen att innebära 8150 kronor mer i skatt sett över tre år för de som kör över 3000 mil per år, drygt 15 procent av den bilägande befolkningen. För 22 procent som kör över 2500 mil, men inte mer än 3000 mil, kommer det att kosta 6 900 kronor under perioden.

Den till antalet största gruppen bilägare i Sverige är de som kör 2000 mil om året, men inte mer än 2500 mil. Det är närmare en miljon personer som kommer att få betala 5500 kronor extra till staten under treårsperioden.

Enligt Ekström på Skattebetalarna drabbar statens höjning av drivmedelsskatten de svenskar som bor på landsbygden vilka är beroende av sin bil för att ens kunna ta sig till sin arbetsplats.

— Det är skillnad om man bor i Stockholms innerstad, då finns det alltid bussar och tunnelbana. Men det här drabbar dem som inte har några alternativ. Det går inte att sköta sitt jobb, det går inte att få ungarna till skolan eller hockeyträningen. Det är inte någon form av lyxkonsumtion, säger han.

Källa:
Skattesmäll väntar miljoner bilister


  • Publicerad:
    2017-01-03 20:00