MILITANT GLOBALISM EU:s och NATO:s deklaration om säkerhet, som signerades i tisdags och följande dag kommenterades av det ryska utrikesministeriet gynnar enligt Ryssland amerikanska, men inte europeiska, intressen.

EU:s och NATO:s nya gemensamma säkerhetsdeklaration undertecknades på tisdagen i Bryssel av Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, Europeiska rådets ordförande Charles Michel och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. De tre lovade högtidligt att ”höja sitt partnerskap till nästa nivå”, och menade sig kunna konstatera att västvärlden i och med Ukrainakonflikten ”konfronteras med det allvarligaste hotet mot den euro-atlantiska säkerheten på decennier” – ett hot som enligt ledarna bara kan bemötas med ”ytterligare mobilisering”.

I dokumentet hävdas att ”NATO och EU spelar kompletterande, sammanhängande och ömsesidigt förstärkande roller” samt att deras ”intressen, värderingar och demokratiska principer” utmanas av ”auktoritära aktörer” såsom Ryssland och Kina. Konflikten i Ukraina ”undergräver europeisk och global säkerhet och stabilitet” och motiverar därmed ett ökat Nato-engagemang på kontinenten, heter det vidare i deklarationen.

Det europeiska blocket med 27 medlemmar och militäralliansen med 30 medlemmar samarbetar redan officiellt i frågor som ”terrorismbekämpning” och ”cyberhot”. Men Ukrainakonflikten, liksom Sverige och Finlands planer på att gå med i Nato, anses av gruppernas ledare ha stärkt drivkraften för närmare förbindelser mellan de två, som i den nya deklarationen förklarar:

Detta är en nyckelpunkt för den euro-atlantiska säkerheten och stabiliteten, som mer än någonsin visar vikten av det transatlantiska bandet, vilket kräver ett närmare samarbete mellan EU och Nato.

EU i det USA-ledda militärblockets våld

Deklarationen kommenterades redan följande dag av det ryska utrikesministeriet genom dess taleskvinna Maria Zacharova, som i sitt uttalande förklarar sig se den som ”ytterligare ett bevis på att EU befinner sig i det USA-ledda militärblockets våld”. Zacharova fastslår vidare att dokumentet”bekräftar att Europeiska unionen är fullständigt underkastad nyckerna hos det nordatlantiska blocket, vilket fungerar som ett verktyg för att med tvång upprätthålla amerikanska intressen.

Taleskvinnan sammanfattar syftet med deklarationen med dessa ord:

Den formaliserar på ett grundläggande sätt den sekundära karaktären av EU:s försvarspolitik i förhållande till Natos - samtidigt som EU:s anspråk på autonomi på detta område helt överges.

Ny amerikansk vasallstat

Zakharova menar att Washingtons motiv till sitt initiativ är uppenbara: Man vill ”dra in EU i den globala rivaliteten” och, om man lyckas, ”möter européerna det föga avundsvärda ödet att bli en amerikansk vasallstat.” Detta skulle, menar hon, innebära att EU ”tappar sina positioner i global politik och ekonomi, för att med varje steg bli allt mer beroende av Washington”.

Det ryska utrikesdepartementets taleskvinna undrar om vanliga europeiska medborgare verkligen vill se en sådan utveckling, i synnerhet med tanke på att de ”betalar ur egen ficka för denna utdragna konfrontation”.