Flygblad delades i den friska höstkvällen ut i Bäsna (Gagnefs kommun) och Lennheden (Borlänge kommun) den 2/10. 230 hushåll fick ta del av det nationalsocialistiska budskapet.


  • Publicerad:
    2019-10-04 10:00