ÖVERLEVNAD. Enligt en tysk larmrapport har insekterna i världen minskat med 75 procent de senaste 27 åren. Forskarvärlden talar nu om om den sjätte massutrotningen.

Humlor (Bild: Pixabay CC)

En tysk forskningsrapport har presenterat de alarmerande resultaten att 75 procent av insekterna i världen har försvunnit de senaste 27 åren. Även om de inte kan säga exakt vilka arter eller i vilket antal insekterna har försvunnit så kan forskarna genom att uppskatta insekternas totala biomassa bedöma att de har minskat med tre fjärdedelar.

— Det är så mycket att man baxnar. Man ser en tydlig trend över tid, en signal att något händer väldigt fort, säger Dave Karlsson, stationschef på forskningsstationen Linné.

Faktum är att två tredjedelar av den mat vi sätter på bordet är beroende av pollinerande insekter.

–Redan för 15 år sedan kunde vi här på Station Linné konstatera att flera arter av humlor har minskat drastiskt eller helt försvunnit, och just humlor är extremt viktiga för pollineringen, säger Dave Karlsson.

I forskarvärlden talar man om den sjätte massutrotningen. Beroende på vilken definition som används har ett flertal massutdöenden inträffat under jordens historia, och man tror att orsakerna bland annat kan ha varit kraftiga vulkanutbrott och nedslag av asteroider och kometer. I dag dör djurarter ut 114 gånger snabbare än normalt – och en av de främsta orsakerna är vi människor.

Dave Karlsson tror att kunskap är nyckeln för att hejda utvecklingen. Enskilda människor och beslutsfattare måste lära sig mer om naturen vårt beroende av den.

— Man blir ju helt förfärad i dag när skolbarn har svårt att artbestämma tio träd, tio växter eller tio fåglar. Jag menar, hur svårt kan det vara? … Någon har sagt att arterna är som naturens alfabet och om vi inte kan alfabetet kan vi inte läsa naturen, säger Karlsson.

Ungefär 50 procent av alla arter i världen beräknas vara insekter. Och trots att de allra flesta insekter är väldigt små så beräknar forskarna att de motsvarar den allra största biomassan av alla organismer på jorden.

Källa:
Katastrofrapport: Bara var fjärde insekt finns kvar i världen


  • Publicerad:
    2019-01-08 10:45