INRIKES. Regeringen vill införa pandemilagar som begränsar folkets grundlagsstadgade rörelsefrihet i ett år.

Regeringen vill införa en tillfällig pandemilag. Pandemilagen skulle då gälla mellan den 15 mars 2021 till mars 2022. Redan när corona kom beslöt sig regeringen för att utöka smittskyddslagarna i en sådan omfattning att grundlagarna kan sättas ur spel. Det kommande förslaget påverkar också folkets möjligheter till att utöva sina grundlagsskyddade rättigheter. Detta genom att begränsa folkets möjligheter att vistas i grupper eller på platser. I förslaget står det följande:

Det föreslås också en möjlighet att begränsa människors rätt att vistas på allmän plats samt hur stort ett sällskap får vara. Det kan handla om torg, badplatser, parker eller liknande. Regeringen kan även ge kommunerna rätt att besluta om förbud mot att vistas på en särskild plats.

Platser eller arrangemang där pandemilagen skall gälla är följande:

• allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
• platser för fritids- eller kulturverksamhet
• handelsplatser
• kollektivtrafik
• användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster


  • Publicerad:
    2020-12-09 21:50