Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Rothschild tar över ekonomin i Grekland

Av Redaktionen, 2017-02-16
redaktionen@nordfront.se

UTRIKES. Den judiskt ägda banken Rothschild ska styra ”allt” som är relaterat till Greklands skuld och förhandlingar med fordringsägare.

För att övervinna sin ohanterliga skuld har den internationella banken Rothschild, som drivs av den judiska bankfamiljen med samma namn, blivit utsedd av grekiska myndigheter till att kontrollerna landets ekonomi. De nya finansiella rådgivarna kommer att bli utsedda före den 20 februari.

Den internationella banken kommer att styra över alla aspekter gällande landets skuld, inklusive förhandlingarna med fordringsägarna. Företaget kommer att ta över rollen som den amerikanska banken Lazard fram tills nu har kontrollerat landets ekonomi. Totalt så har Grekland en skuld på 323 miljardarer euro, en skuld som bara fortsätter att växa.

En av dem som bidragit till krisen i Grekland är landets premiärminister Alexis Tsipras som sålde ut Grekland och la sig platt inför bankmaffian när han undertecknade förödande låneavtal med trojkan – IMF, ECB och EU – som kom att slå hårt mot redan utsatta greker.

Privatisering av hamnarna, utförsäljning av det statliga elnätet, pensionsförsämringar, höjd moms och mycket annat ingår i de väldiga åtstramningar som trojkan, i överenskommelse med Tsipras och regeringen, krävt att Grekland ska genomföra. Trojkans ”räddningspaket” ställer krav på reformer som beskrivs som tuffare än det som det grekiska folket röstat nej till.

Dessutom måste Grekland informera trojkan om all ny lagstiftning inom flera ”relevanta områden” och få dem godkända innan de ens presenteras för det grekiska parlamentet och folket. Därmed har Tsipras och vänsterregeringen gjort Grekland till ett land som inte har självbestämmande utan nu i praktiken är slavar för främmande intressen.

I budgeten för 2016 godkände den grekiska regeringen, tillsammans med Tsipras, stora nedskärningar inom den offentliga sektorn. Budgeten för år 2016 kom bland annat att slå mot landets pensionärer och försvaret. Sammanlagt rörde det sig om 52,6 miljarder kronor i nedskärningar samtidigt som skatten höjdes med 18,4 miljarder kronor.

Judiska Goldman Sachs är en av dem som misstänks för att ha bidragit till den nuvarande krisen i Grekland. Goldman Sachs ”hjälpte” det skuldtyngda landet att förfalska information för att komma in i EMU. Denna tillfälliga hjälp har mer varit en rävsax eftersom Grekland förlorat sitt oberoende och möjligheten att skapa egen valuta, något som möjligen hade kunnat förhindra den kris man nu försatt sig i. Att inträdet i EMU skulle vålla Grekland än större svårigheter visste Goldman Sachs sannolikt om eftersom denna bank och ett dussintal andra finansinstitutioner samtidigt spekulerade i att Grekland skulle drabbas av allvarliga problem.

De som gynnats allra mest av krisen i Grekland på alla plan är just den judiskt ägda banken Goldman Sachs. År 2015 hade bankens aktier stigit med 170 procent sen 2008 och man kan anta att de bara fortsätter att stiga.

Källor:
Rothschild tar over økonomien i Hellas
Rothschild takes over Greece’s finances


  • Publicerad:
    2017-02-16 09:45