INRIKES. Sverigedemokraterna i Härnösand vägrar att skriva på kommunfullmäktiges avståndstagande från branden på ett blivande asylboende i Viksjö. Detta då man inte håller med övriga partier i deras invandringspolitik.

LarsLundgren

SD:s gruppledare Lars Lundgren.

Sverigedemokraterna vägrar ställa sig bakom ett gemensamt uttalande från kommunfullmäktige där man tar avstånd från branden på ett tänkt boende för utlänningar i Viksjö.

— Vi kan inte stå bakom S och MP:s invandrings-, flykting, och integrationspolitik, säger Sverigedemokraternas gruppledare Lars Lundgren.

Han menar att partiet tar avstånd från den anlagda branden, men man vägrar att skriva under då kommunfullmäktige i sitt uttalande sprider mångkulturell propaganda:

Vi reagerar med mycket starkt avståndstagande mot den anlagda branden i Viksjö gamla skola. Det är fasansfullt att tänka sig att denna kriminella handling har utförts i vår kommun.

I Härnösand har vi bestämt oss för att vi vill utveckla ett kvalitativ mottagande av de som kommer till oss, oavsett om det gäller barn, unga eller vuxna. Vi står upp för detta av solidaritet för människor på flykt och av omsorg om vårt samhälles utveckling. Den ansträngning mottagande kan innebära vill vi möta med engagemang, skicklighet, klokskap och dialog. På alla plan vill vi bygga ett öppet och varmt Härnösand där vi tillsammans skapar ömsesidig omsorg, trygghet och säkerhet för alla.

— De som gjort det här ska förstås gripas och lagföras så snart som möjligt. Men det politiska budskapet skriver vi inte under på. Vi för en annan flykting- och invandringspolitik och vi tycker det är propaganda. Vi vill minska och pausa flyktingmottagandet, säger Lundgren.

Vidare menar han att partiet varit emot att den nu nerbrunna byggnaden skulle bli ett boende över huvud taget och att det nuvarande inflödet av utlänningar i kommunen gott kunde stanna på 60 personer.

— Ja, vi ville inte höja det till 102 mottaganden. Vi tyckte det kan stanna på 60. Det räcker med det vi har. Politiken som förs nu håller inte. Det blir motsättningar, bråk och det finns inga arbetstillfällen. Vi vill ge mer hjälp i närområdet i stället, menar han.

Vidare uppger Lundgren att partiet föreslagit att kommunen ska avsätta 6 250 000 kronor för att de som ”vill, kan och önskar” ska kunna åka hem till sina hemländer.

— Alla vill ju inte vara här. De trivs inte. Då ska man kunna åka hem, säger han.

Källa:
Därför ställer sig inte SD bakom partiernas gemensamma uttalande


  • Publicerad:
    2016-04-11 20:10