MEDIA. Krönikören Rolf Malm fick den 16 april publicera en krönika på Avpixlat där han tog upp judarnas centrala roll i att omvandla Sverige till en mångkultur. SKMA – Svenska Kommittén mot Antisemitism har nu anklagat Avpixlat för att sprida antisemitism vilket webbtidningens chefredaktör Mats Dagerlind förnekar.

Nordfront har tidigare uppmärksammat att webbtidningen Avpixlat publicerat en krönika av Rolf Malm där han tog upp judarnas betydande roll i att omvandla Sverige till en mångkultur.

Avpixlat-medarbetaren Jan Sjunesson var snabb med att fördöma tidningens beslut att publicera krönikan av Malm och även Ronie Berggren som driver podcasten ’Amerikanska nyhetsanalyser’ och som även står Avpixlat nära.

Nu har även Svenska Kommittén mot Antisemitisms (SKMA) uppmärksammat krönikan och anklagar den sionistvänliga webbtidningen för att sprida antisemitism.

Avpixlats chefredaktör och ansvarige utgivare Mats Dagerlind skriver nu i en lång krönika om svårigheten som finns inom den socialkonservativa Sverigevänliga folkrörelsen att beröra något som har med judisk historia, kultur och religion att göra:

Bekvämast vore med denna vetskap tveklöst att helt avstå att tala om dessa ting, även i de fall det är relevant. Men det vore också fegt och till förfång för en öppen och nyanserad debatt. Borde vi av strategiska skäl ha avstått från att publicera Malms krönika för att slippa riskera bli misstänkliggjorda för antisemitism, hur orättfärdiga dessa anklagelser än är? Kanske. Vi ansåg dock att krönikan innehöll ett angeläget budskap, och jag syftar då inte på uppgifterna om tidiga multikulturalisters judiska börd, utan på Malms resonemang kring hur ett tusenårigt arv av svensk historia och kultur som nationssamhörighetsskapande kitt över en natt kastades på soptippen när den svenska grundlagen i mitten av 1970-talet ändrades.

Mats Dagerlinds krönika i sin helhet.

Källa:
Ingen antisemitism på Avpixlat


  • Publicerad:
    2017-04-22 12:45