MEDIA. Den uppmärksammade amerikanske journalisten Tim Pools Sverigeresa är över och etablissemangsmedia fortsätter att angripa honom efter hans reportage från det mångkulturella Sverige. 

Nordfront har tidigare skrivit om den amerikanske journalisten Tim Pool som valt att undersöka hur det mångkulturella experimentet förändrat Sverige när det gäller grov brottslighet. 

Till en början var det många journalister som försökte använda Pool för sin egen agenda och tryckte väldigt mycket på hans slutsats om att Malmö åtminstone inte är lika kriminellt som hans hemstad Chicago.

Droppen för etablissemangsmedia blev när han gav USA:s president Donald Trump rätt i att Sverige har fått uppleva sådan brottslighet man aldrig hade kunnat tänka sig utan massinvandringen.

Journalisten Ann Törnqvist på Sveriges Radio angriper Pools så kallade fallskärmsjournalistik och menar att en utsänd reporter som gör ett kort nedslag för att sedan direkt åka därifrån inte kan spegla verkligheten. Pools agerande har hon valt att kalla ett “demokratiskt problem”.

Den sortens journalistik han representerar är ett större hot mot Sverige och demokratin än män som maskerar sig för att slippa filmas.

För att få en rättvis bild av förorter som Rinkeby föreslår Törnqvist att man använder sig av långsiktig lokaljournalistik där man tar sig tid att prata med invånarna för att lära känna folk. Men huruvida detta ska vara möjligt med personer som kastar stenar och andra föremål mot journalister som befinner sig i deras förort verkar Törnqvist inte ha något svar på.

Se Tim Pools bemötande av svensk etablissemangsmedia: 


Källa:
Ann Törnkvist: Fallskärmsjournalister som Tim Pool är ett demokratiskt problem


  • Publicerad:
    2017-03-12 11:35