RADIO. Studio 204 tar ställning till aktuella och politiska frågor samt nationalistisk aktivism ur ett nationalsocialistiskt perspektiv. Förutom de fasta medarbetarna deltar ofta också radikala aktivister samt opinionsbildare från såväl Finland som utomlands. I avsnitt 30 deltar professor Kevin MacDonald.

Det går även att lyssna på avsnittet via Mixcloud: Interview with professor Kevin MacDonald

Kevin MacDonald är en pensionerad professor i psykologi från Kaliforniens universitet samt huvudredaktör för tidningarna The Occidental Observer och The Occidental Quarterly. Han är även aktiv på Twitter. Under sin karriär har MacDonald blivit känd för bland annat sitt evolutionspsykologiska arbete. Han har publicerat flera böcker som handlar om människans utveckling ur ett evolutionärt perspektiv. Mest publicitet har han fått för sina böcker som handlar om judarna som etnisk grupp, som har en gemensam gruppstrategi som går att förklara ur ett evolutionspsykologiskt perspektiv. MacDonald har skrivit om hur denna gruppstrategi syns i judarnas beteende i samhällen som upprätthålls av andra folkgrupper.

I intervjun går man igenom hur raserna utvecklades, hur man bestämmer rastillhörighet, hur raserna skiljer sig från varandra i sina andliga egenskaper samt hur skillnaderna framträder i deras kulturer.

Glöm inte att besöka Studio 204:s Facebook- och Twittersidor för att kommentera programmet och föreslå ämnen för nästa program:

Facebook: Studio 204@RRStudio204
Twitter: Studio 204@Riimuradio

Ursprungligen publicerat på Vastarinta: Studio 204 – jakso 30: haastattelussa Kevin MacDonald


  • Publicerad:
    2017-03-25 23:00