Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Svenskarnas parti tar ställning för Ryssland

Av Redaktionen, 2015-02-20
redaktionen@nordfront.se

STÄLLNINGSTAGANDE. Svenskarnas parti har fått kritik för sin inställning i Ukraina-konflikten, men nu har partiet tagit tydlig ställning för Ryssland och mot de krafter som skapat och nu exploaterar krisen i Ukraina.

apf artikel

Nyligen skrev Svenskarnas parti om ett möte med samarbetsprojektet Alliance for Peace and Freedom (APF) som leds av Roberto Fiore, partiledare för Forza Nuova. Representanter från ett tiotal europeiska länder samlades i EU-parlamentets byggnader för ett möte om europeisk samverkan, och SvP:s partiledare Stefan Jacobsson deltog för partiets räkning.

— Konferensen i EU-parlamentet var en stor succé och det nationalistiska samarbetet i Europa står nu på en stadig grund, kommenterade SvP:s partiledare.

Tyvärr framgick inte av artikeln att Svenskarnas parti valts in i APF:s ledningsgrupp och därmed nu också tar ställning i en viktig fråga. Nordfront kan avslöja att APF författat ett dokument som försvarar Ryssland mot krafter som ligger bakom en ”konspiration mot freden” – nämligen väst och Nato.

I APF:s ställningstagande, ”Stop NATO warmongering! No confrontation with Russia!”, framgår hur USA, Nato och EU försöker destabilisera Ryssland och snärja in landet i en konfrontation med Europa. APF ställer sig emot de ”oansvariga galningar” som försöker ”befrämja ett ’regimskifte’ gentemot Vladimir Putin. Dessutom klargör ledningsgruppen att ”det främsta vapnet för […] en konfrontation med Ryssland är skapandet och exploateringen av krisen i Ukraina”.

Läs dokumentet nedan:

Stoppa Natos krigshets! Ingen konfrontation med Ryssland!

Europa går nu igenom den farligaste utrikespolitiska krisen sedan Kalla kriget. I över ett år har de styrande i Förenta staterna, Nato, och i dess kölvatten Europeiska unionen, gjort allt de kan för att manövrera in Europa i en ny konfrontation med Ryssland.

Dessa oansvariga galningar försöker snärja in Ryssland i en fälla som leder till en militär konflikt med väst.

Männen bakom denna konspiration mot fred i Europa försöker inte enbart destablisera Ryssland och befrämja ett ’regimskifte’ gentemot Vladimir Putin. De har också vidsträckta geopolitiska och ekonomiska mål:

— Att bromsa Rysslands ekonomiska uppgång genom ekonomiska sanktioner i syfte att försvaga Ryssland som en geopolitisk konkurrent till USA;

— Att sabotera utvecklingen av fasta och långvariga relationer mellan européer och Ryssland;

— Att stoppa den långsiktiga utvecklingen av ett gemensamt eurasiskt handelsblock från Atlanten till Vladivostok.

Det främsta vapnet i detta nya amerikanska kalla krig och Natos offensiv för en konfrontation med Ryssland är skapandet och exploateringen av krisen i Ukraina.

En sådan utvecklingen vore förödande för oss alla. I värsta fall kan det leda till ett utbrett europeiskt krig. Natos krigshetsare skulle kunna bringa död, förstörelse och lidande för miljoner. Ingen i Europa, inklusive Ryssland, kan stödja en sådan galenskap.

Därför driver Alliansen för Fred och Frihet (APF) på det kraftfullaste sätt en kampanj i Europas länder och Europa-parlamentet:

— För en nedtrappning av Ukraina-krisen

— För ett omedelbart stopp för de dåliga och politiskt kontraproduktiva sanktionerna mot Ryssland, och

— För ett återupptagande av konstruktiva förbindelser med Ryssland för att bygga förtroende och samarbete

Utöver att vi föreslår en suverän europeisk utrikes- och säkerhetspolitik utan inblandning från icke-europeiska makter såsom USA i synnerhet, kräver vi ett omedelbart slut på insamling och kontroll av underrättelser över européerna från USA.

Vi står för en gemensam europeisk-eurasisk säkerhetsstruktur och fred, ekonomiskt välstånd och en förlängning av de politiska, ekonomiska och kulturella förbindelserna mellan de suveräna nationerna i Europa och Asien. För detta föreslår vi avskaffandet av Nato eller utträde från den av så många europeiska nationer som möjligt.

Nato låtsas inte ens längre som att den är en försvarsallians utan är nu öppet ett instrument för global intervention av de smala intressena inom det amerikanska militärindustriella komplexet, Washington DC och Wall Street. Natos så kallade ”missile protective shield” i centrala och östra Europa, vars installering med rätta ses av Ryssland som en aggressionshandling, måste tas bort omedelbart.

Som patrioter och européer förpliktar vi oss till en värld av suveräna nationer och till ett multipolärt system av stater med lag, frihet och rättvisa som grund. APF avvisar därför helt och hållet den politik av global inblandning och dominans som införts av USA och dess marionettregimer i Europa.

JA till fred och frihet!

JA till solidaritet och suveränitet!

JA till Europa och dess folk!

Lär originalartikeln HÄR.

Fakta: Svenskarnas parti och krisen i Ukraina

Svenskarnas parti har tidigare fått kritik av stora delar av den nationella rörelsen för att flera av partiets framträdande medlemmar gett stöd till trupper som strider för kuppregimen i Ukraina, eller som själva tagit del i striderna mot Ryssland.

De som främst bedrivit propaganda mot Ryssland var personer inom SvP-radion Radio framåt, numera oberoende projektet Radio Motgift, som styrs av dåvarande partistyrelsemedlemmen Dan Eriksson. SvP:s talare och konferencier Magnus Söderman startade projektet ”Svenska Ukrainafrivilliga” tillsammans med Mikael Skillt som inom Azov – ett förband som finansierats av judiska oligarker och det ukrainska inrikesministeriet – strider mot rebellerna.

Dan Eriksson höll också i kontakterna med det ukrainska partiet Svoboda och SvP ansåg länge att Svoboda ”har spelat och fortsätter att spela en viktig roll i denna pågående revolution”. Samtidigt som SvP gav Svoboda stöd anklagades Svoboda av partier som Gyllene gryning för att vara lierat med judisk-amerikanska krafter. SvP tvingades till sist frysa samarbetet med Svoboda på grundval av ”ett flertal underliga uttalanden och ställningstaganden”.

En förändring började ske i augusti förra året då Svenskarnas parti gick ut med ett klargörande om att det från partiets sida nu var förbjudet för medlemmar att ta del i den väpnade konflikten i Ukraina. Men också här fick partiet kritik för att ha ställt värdeneutrala formuleringar som ”den ukrainska regeringen” mot det värdesubjektiva ”Putinstyret”, och därmed på samma gång spridit den i västmedia populära föreställningen att det är Ryssland och Vladimir Putin som styr över rebellerna i Novorossija i östra Ukraina.

Efter riksdagsvalet i Sverige började vissa av de SvP-medlemmar som propagerat mot Ryssland att överge partiet. Samtidigt som SvP:s tidning Realisten föll samman försvann skribenter till Radio Motgift och vissa av dem gick i samband med detta också ur partiet. Dan Eriksson lämnade efter valet sin plats i partistyrelsen för Svenskarnas parti.


  • Publicerad:
    2015-02-20 19:50