INRIKES. Sverigedemokraterna vill underlätta för personer som är medborgare i Sverige att flytta familjen som de skaffat i andra länder till Sverige. Dock är man inte helt för avskaffande av försörjningskrav.

”Sverige är alla svenskars hem. Detta enkla men principiellt viktiga faktum är något som tyvärr ofta går förlorat i diskussionen om migrationspolitiken.” Så börjar debattinlägget som skrivits av Sverigedemokraterna på Nyheter Idag. Sverigedemokraternas definition är att alla människor i världen kan bli svenskar. Något som Mattias Karlsson under en lång tid fört fram.

”Det har hänt att föräldrar till barn med svenska medborgarskap blir utvisade” skriver partiet också i debattartikeln. Man ser stora brister i reglerna som är väldigt otydliga enligt författarna. I vissa fall får den utländske föräldern vänta utomlands fast barnen har svenska medborgarskap. För idag görs det nämligen ingen skillnad om personen som ansöker om uppehållstillstånd har anhörighet med en svensk medborgare eller inte.

Man anser också att handläggningstiden är för lång och därför skall sådan anhörighetsinvandring få snabbare beslut.

Debattartikeln som är skriven av Jonas Andersson (SD), ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott, Jennie Åfeldt (SD), ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott och Lars Andersson (SD), riksdagsledamot avslutar artikeln med följande text:

Bland alla viktiga frågor som då skall avgöras hoppas vi att fler partier ville ansluta sig till oss, och komma ihåg utlandssvenskarna och deras situation. Sverige skall vara alla svenskars hem.

Vilket tyder på att de har samma inställning som Mattias Karlsson då personen som anhöriginvandrar inte är svensk. Detta kommer också underlätta det för att rasfrämlingar med svenskt medborgarskap som önskar att starta familj i Mellanöstern eller Afrika för att sedan flytta dem till Sverige.


  • Publicerad:
    2021-03-14 17:00