SYDAFRIKA. Det socialistiska svarta partiet EFF, som genom lokalvalet i landet fått en vågmästarroll, vill utan ekonomisk ersättning expropriera mark som tillhör vita sydafrikaner och ge till svarta. EFF försöker påskina att marken skulle tillhöra de svarta.

Monument över mördade vita farmare i Sydafrika.

Monument över mördade vita farmare i Sydafrika.

I det Sydafrikanska lokalvalet tappade ANC väljare och till följd av detta har nu det svarta socialistiska partiet Economic Freedom Fighters (EFF) kommit att få en vågmästarroll. EFF vill genom expropriering beslagta mark som tillhör vita sydafrikaner och ge denna till svarta. De avser att beslagta de vitas mark utan någon som helst ersättning och försöker få det hela att framstå som legitimt.

Godrich Gardee är generalsekreterare för EFF. Han hävdar att marken tillhör den svarta ”ursprungsbefolkningen”, inte ättlingarna till de vita kolonisatörerna. Det hela är en omskrivning av verkligheten då de vita sydafrikanerna i själva verket koloniserade i stort sett obebott land.

— Vi talar om en laglig och legitim omfördelning av mark, säger han.

Det tillvägagångssätt som förespråkas av EFF och Gardee påminner starkt om händelseförloppet i Zimbabwe, tidigare Rhodesia, där den vita befolkningen med brutalt våld jagades bort från sina produktiva gårdar, vilket fick till följd att landet nu lider av fullständig ekonomisk kollaps och svält. Detta är dock något som Gardee inte vill kännas vid utan han menar istället att det skulle vara västvärldens bojkott av Zimbabwe som gjort att de svarta i landet inte klarar av att försörja sig själva trots att de bestulit de vita på sin jordbruksmark.

I sin nyvunna vågmästarroll säger EFF att de vägrar att samarbeta med övriga partier om de motsätter sig partiets krav på expropriering av vita sydafrikaners mark och de uppvaktas nu av såväl oppositionen som det ledande partiet ANC. ANC har sedan de tog makten i landet bedrivit ett liknande projekt som går ut på att ”omfördela” mark från den vita befolkningen till den svarta. Att ge de vita människorna någon form av ersättning innan marken delas ut till svarta anses dyrt och tidskrävande, varför EFF nu säger att all ersättning ska dras in och att staten istället ska beslagta de vita farmarnas gårdar utan att betala för dem.

Det finns vita sydafrikaner som på grund av det brutala våld och orättvisor de utsätts för i sitt hemland tvingats fly till bland annat Australien och Storbritannien. EFF avser att bestjäla även dessa människor på sin mark och dela ut den till de svarta. Även i storstäderna vill partiet ta privat mark.

— Det finns mark som inte brukas och som ägs av vita som befinner sig i Australien, Storbritannien – ja i andra länder, säger Gardee.

Med tanke på vad som skett i Zimbabwe kan man anta att även det sargade landet Sydafrika kommer drabbas av ekonomisk kollaps om de svarta i landet fortsätter att förgripa sig på den vita befolkningen.

Källa:
Sydafrikansk parti vill ge vitas mark till svarta – vågmästare efter valet


  • Publicerad:
    2016-08-09 19:35