UTRIKES Syriens regering har erkänt Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk som självständiga och suveräna stater. Agerandet fördöms av Kiev som nu bryter alla diplomatiska relationer med Syrien.

Syriens regering under ledning av Bashar al-Assad har valt att erkänna de två utbrytarstaterna i östra Ukraina, Folkrepubliken Luhansk och Folkrepubliken Donetsk. Sedan tidigare är det endast Ryssland och den georgiska utbrytarrepubliken Sydossetien som erkänt republikerna, även om Vitryssland, Iran, Sudan, Nicaragua och Venezuela också väntas göra det.

”Genom att förkroppsliga allmänhetens vilja och önskan att etablera relationer på alla plan har Syriska arabiska republiken beslutat att erkänna självständigheten och suveräniteten hos både Folkrepubliken Luhansk och Folkrepubliken Donetsk”, deklarerade det syriska utrikesministeriet i ett pressmeddelande som citeras av den syriska nyhetsbyrån Syrian Arab News Agency (SANA).

Assad deklarerade redan i februari, efter att Ryssland erkänt de två folkrepublikerna, att man hade som intention att följa i Rysslands spår. Enligt SANA strider tusentals syriska frivilliga på den ryska sidan i Ukraina, eftersom Ryssland gett betydande militär assistans till Syriens krig mot diverse terroristgrupper på hemmaplan.

Ukraina bryter diplomatiska relationer

Erkännandet av folkrepublikerna som självständiga och suveräna fördöms nu i hårda ordalag av Ukraina, som gör anspråk på områdena. I ett pressmeddelande på det ukrainska utrikesministeriets hemsida står det att Ukraina ”kraftigt fördömer” Syriens beslut att ”erkänna den så kallade ’självständigheten’ av de tillfälligt ockuperade områdena i de ukrainska regionerna Donetsk och Luhansk”.

Ukraina menar att agerande inte bara är ett brott mot ukrainsk lag, utan även mot FN-stadgan och ”de fundamentala formerna och principerna i internationell lag”. Kiev menar att det är tydligt att Syriens agerande bara är för att blidka ”sina förmyndare i Kreml”.

Vidare skriver man att man avbryter alla diplomatiska förbindelser med Syrien:

Som svar på detta ovänliga agerande deklarerar Ukraina avbrytandet av diplomatiska relationer med Syrien utan att avbryta konsulära relationer, i enlighet med artikel 2 av Wienkonventionen om konsulära relationer [...] Den ukrainska sidan initierar också en process att införa handelsembargo mot Syrien, likväl som andra sanktioner mot syriska juridiska aktörer och individer.

— Vår position är tydlig: Vi besvarar varje försök att underminera Ukrainas suveränitet och territoriella integritet så strängt som möjligt och beskyddar våra nationella intressen med alla tillgängliga medel, inklusive på den diplomatiska fronten, säger Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba i en kommentar.

Det ukrainska utrikesdepartementet påpekar också att man som svar på Assads påstådda ”brott mot det syriska folket” stängde sin ambassad i Damaskus 2016 och uppmanade Syrien att stänga sin ambassad i Kiev två år senare. ”Beskyddarskapet av ukrainarnas intressen i Syrien tas om hand av Ukrainas ambassad i Libanon”, skriver man.