UMEÅ. Ledningen på Tegs Centralskola gjorde en polisanmälan efter att någon delat ut flygblad från Nordiska motståndsrörelsen till dess elever. Trots att JK meddelat att det inte är ”hets mot folkgrupp” att uppmana till kamp mot de globalister som styr vår värld så menar skolans rektor att de även fortsättningsvis tänker polisanmäla dylika budskap.

Det var flygbladen från Motståndsrörelsens kampanj ”Återta makten från globalisterna” som anmäldes av Tegs centralskola.

I september hade någon stoppat in flygblad från Nordiska motståndsrörelsen i elevers skåp på Tegs centralskola i Umeå. Flygbladen informerade om de globalister som styr vår värld, och är en del av Nordiska motståndsrörelsens informationskampanj ”Återta makten från globalisterna!”.

Skolan agerade mot försöket att bilda dess elever om samhällets dolda maktstrukturer genom att polisanmäla flygbladen.

— Eftersom avsändaren är en antidemokratisk organisation, förklarar Helena Björnwall Åström, en av skolans rektorer, till Västerbottens-Kuriren (VK).

Enligt VK talade anmälan om misstänkt tryckfrihetsbrott, med andra ord ”hets mot folkgrupp”, varför anmälan gick vidare till Justitiekanslern (JK).

Med tanke på att åsiktsbrottet ”hets mot folkgrupp” oaktat dess karaktär av att vara en gummiparagraf ändå måste innehålla något som åtminstone påminner om hot eller missaktning mot en folkgrupp så har JK nu meddelat att de inte kommer att inleda någon förundersökning.

Trots JK:s beslut låter Björnwall Åström hälsa att man även i fortsättningen kommer att polisanmäla varje incident där ett politiskt budskap som inte faller dem i smaken yttras på skolan. Med andra ord har man för avsikt att låta polis och JK utreda helt lagliga flygblad, trots att man känner till att dessa inte är brottsliga och att det inte kommer att inledas någon förundersökning.

— Det är viktigt att polisanmäla liknande händelser, även om det inte leder till konkret åtgärd, menar Björnwall Åström.

Nordfront har utan framgång försökt att nå rektor Helena Björnwall Åström via telefon och e-post.

Källa:
Inget åtal för flygblad på skola


  • Publicerad:
    2017-11-22 21:45